Aktualności

W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i  kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: wpk@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną. W przypadku konieczności wizyty należy umówić się wcześniej telefonicznie, nr 58 686 82 73

Przypominamy jednocześnie o obowiązku używania maseczek i rękawiczek ochronnych podczas wizyty w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Po wejściu do obiektu należy zdezynfekować dłonie.

2017-08-29

Posprzątaliśmy rzeki Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

W miniony piątek tj. 25 sierpnia razem posprzątaliśmy koryto rzeki Wdy i Trzebiochy.

 

2017-08-08

Dzień raka szlachetnego we Wdzydzach

Wdzydzki Park Krajobrazowy wraz z Gminą Kościerzyna i Lokalną Organizacją Turystyczną „Serce Kaszub” w minioną sobotę tj. 5 sierpnia we Wdzydzach zorganizowali Dzień raka szlachetnego połączony ze Świętem sielawy.

 

2017-07-31

Budowa czatowni we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Od dłuższego czasu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym zanosiliśmy się z zamiarem wybudowania stacjonarnej czatowni obserwacyjnej. Miała ona służyć prowadzeniu obserwacji przyrodniczych, gatunków szczególnie płochliwych.
2017-07-24

Inwentaryzacja jezior lobeliowych na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego występują unikatowe jeziora zwane lobeliowymi, w których występuje podlegająca ścisłej ochronie oraz zagrożona wyginięciem (wpisana do Polskiej Czerwone  Księgi  Roślin)  roślina lobelia jeziorna Lobelia dortmanna.

 

2017-06-28

Wdzydzki Park Krajobrazowy zaprasza do poznawania przyrody i krajobrazu na turystyczne szlaki

Zapraszamy do odkrywania walorów Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i skorzystania z wytyczonej i odnowionej przez nas infrastruktury turystycznej.

 

2017-06-06

Dzień Dziecka w Bramie Wyżynnej

1 czerwca pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego we współpracy z LOT-Serce Kaszub uczestniczyli w Dniu Dziecka zorganizowanym w Bramie Wyżynnej w Gdańsku.
2017-06-05

Tablice informacyjne dla turystów odwiedzających Wdzydzki Park Krajobrazowy

         Czyste środowisko, ogromne bogactwo przyrodnicze oraz różnorodne krajobrazy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego zachęcają do wypoczynku na naszym obszarze. Z każdym rokiem obserwujemy zwiększający się ruch turystyczny. Nic dziwnego „piękno natury Parku w Twoim zasięgu”, ale z zasadami racjonalnego korzystania.

 

2017-05-16

Nowa odsłona trasy rowerowej „Pętla Przytarnia”

Z myślą o walorach przyrodniczo krajobrazowych Parku, w tym nade wszystko ich ochronie tworzymy nową infrastrukturę edukacyjno informacyjną lub też staramy się utrzymać w dobrym stanie już istniejącą. Obserwowany zwiększający się z każdym rokiem ruch turystyczny niejako wskazuje na potrzebę realizacji takich zadań. Ścieżki, szlaki, czy też punkty widokowe lub pojedyncze tablice informacyjne z dobrą syntetyczną informacją wzbogaconą ciekawymi zdjęciami pozwalają w znacznym stopniu na kierunkowanie ruchu turystycznego.

 

2017-05-04

Badanie stanu ekologicznego jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

 

W dniach 24 – 26 kwietnia bieżącego roku pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego pobrali próbki wody do wykonania badań wybranych jezior położonych na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Badaniom podlegają jeziora: Jelenie, Gołuń, Osty, Słupino, Słupinko, Schodno, Cheb, Drzędno, Mieliste, Gogolino.

 

2017-04-26

Światowy Dzień Ziemi pod hasłem „W kierunku natury”

W dniu 24 kwietnia pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zielonej Szkoły w Schodnie uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia Ziemi pod hasłem "W kierunku natury".

 

2017-03-03

Obchody 25- lecia Gminy Kościerzyna

W dniu 24 lutego 2017 roku z okazji 25- lecia Gminy Kościerzyna w miejscowości Wielki Klincz odbyła się Uroczysta Sesja Rady Gminy Kościerzyna.

 

2017-03-03

Kosze lęgowe dla kaczek we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Aby ułatwić gniazdowanie kaczkom w ich naturalnym środowisku, pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego zainstalowali 36 lęgowych koszy wiklinowych na wybranych akwenach na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.