Na tropie lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 03-08-2020

Około 25000 lat temu, pod koniec epoki lodowcowej, w wyniku ochłodzenia klimatu, w północnej Skandynawii powstał lodowiec. Wraz z upływem czasu zwiększał on swoje rozmiary, a nieco ponad 20000 lat temu dotarł do obszaru Parku, pokrywając go warstwą lodu o grubości ponad 1 km. Późniejsze ocieplenie klimatu spowodowało jego zanik. Z terenu Parku wytapiał się nieco ponad 16 000 lat temu, pozostawiając po sobie rzeźbę polodowcową. Miał on decydujący wpływ nie tylko na tutejszy krajobraz ale również na zasięg i rodzaj zbiorowisk roślinnych.

W celu wyjaśnienia zjawisk jakie miały miejsce tysiące lat temu i które wpłynęły na obecne ukształtowanie i przyrodę Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, pracownicy Parku stworzyli opisywany już wcześniej geologiczny szlak rowerowy. Jego uzupełnieniem są materiały edukacyjno-informacyjne opracowane w formie drukowanej oraz elektronicznej, dostępne w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie oraz na stronie internetowej w wersji pdf.  

Dodatkowo na potrzeby prowadzenia zajęć powstała edukacyjna tablica magnetyczna, dzięki której w przystępny sposób będziemy mogli wyjaśnić w jaki sposób na terenie WPK powstawały jeziora czy skąd wziął się na tych terenach piasek i skały (tzw. kamienie). Tablica będzie nieocenioną pomocą, która w formie edukacyjnej zabawy przybliży uczestnikom procesy jakie zaszły na terenie Parku tysiące lat temu i pozwoli we współczesnym krajobrazie odnaleźć ślady dawnej obecności lądolodu.  Umożliwi również zrozumienie wpływu lodowca na powstanie danego typu krajobrazu, zbiorowisk roślinnych, czy form geologicznych.

 

Grafika 1: Na tropie lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 2: Na tropie lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 3: Na tropie lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 4: Na tropie lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 5: Na tropie lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 6: Na tropie lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 7: Na tropie lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym