Chiropterofauna zasiedlająca budki we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 24-08-2020

Chiropterofauna ?

Nazwa dość osobliwa, ale jeżeli dodamy, że Chiroptera to inaczej rękoskrzydłe, wszystko staje się jasne. Nietoperze, bo o nich mowa, stanowią około 25 % wszystkich gatunków ssaków występujących w Polsce i ze względu na swoją dietę pełnią jedną z najważniejszych funkcji w zachowaniu równowagi przyrodniczej. Niestety są zarazem jedną z najbardziej zagrożonych grup ssaków. Rozwój cywilizacji i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku – chemizacja, zmniejszanie się bazy pokarmowej, ubywanie naturalnych schronień – sprawiły, że liczebność populacji wielu gatunków poważnie zmalała, a wiele z nich jest zagrożona wyginięciem.

We Wdzydzkim Parku Krajobrazowym jak do tej pory stwierdzono występowanie 11 gatunków tych zwierząt ( w Polsce 26 ), a jednym z głównych elementów czynnej ochrony nietoperzy jest rozwieszanie specjalnych budek oraz późniejszy ich monitoring i czyszczenie. Dwie ostatnie czynności pracownicy Parku zwyczajowo przeprowadzają w okresie wakacyjnym i tak też było w tym roku. Sprawdzono 17 powierzchni, każda składająca się od 6 do nawet ponad 20 schronów. Ze wstępnych podliczeń możemy potwierdzić, że stopień ich wykorzystania przez nietoperze sięga 85%. Gatunkiem dominującym był karlik większy, dalej borowiec wielki,  karlik malutki, nocek Natterera, nocek duży i gacek brunatny. Niestety kilka budek zostało rozkutych przez dzięcioły i z biegiem lat uległa naturalnemu wyeksploatowaniu. Część schronów została zaadoptowane przez osy ( te wyczyścimy w okresie zimowym), a jedna nawet przez pszczoły.  W 3 oprócz śladów obecności nietoperzy znaleźliśmy gniazda ptaków, najprawdopodobniej modraszki. Jak widać zapotrzebowanie na schronienia zstępcze jest duże i obejmujące różne grupy zwierząt, nie tylko nietoperze.

Powyżej opisanych czynności dokonano na podstawie pozwolenia RDOŚ-Gd-WZG.6401.32.2020.AO.2 z dnia 28.02.2020r.

 

Grafika 1: Chiropterofauna zasiedlająca budki we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 2: Chiropterofauna zasiedlająca budki we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 3: Chiropterofauna zasiedlająca budki we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 4: Chiropterofauna zasiedlająca budki we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 5: Chiropterofauna zasiedlająca budki we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 6: Chiropterofauna zasiedlająca budki we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 7: Chiropterofauna zasiedlająca budki we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 8: Chiropterofauna zasiedlająca budki we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 9: Chiropterofauna zasiedlająca budki we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 10: Chiropterofauna zasiedlająca budki we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym