Aktualności

W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i  kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: wpk@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną. W przypadku konieczności wizyty należy umówić się wcześniej telefonicznie, nr 58 686 82 73

Przypominamy jednocześnie o obowiązku używania maseczek i rękawiczek ochronnych podczas wizyty w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Po wejściu do obiektu należy zdezynfekować dłonie.

2020-05-26

Owce we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Sidły to leżąca na zachód od Ostrowa Wielkiego wyspa o powierzchni około 4 ha na jeziorze Wdzydze.  Jej wartością  przyrodniczą są rosnące tam i będące pod ścisłą ochroną gatunkową takie rośliny jak nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum i kruszczyk błotny Epipactis palustris, a także ochroną częściową listera jajowata Listera ovata, stoplamek krwisty Dactylorhiza incarnata, stoplamek szerokolistny Dactylorhiza majalis.

 

2020-05-22

Jest takie miejsce - PŁOCICE

 Z cyklu „Jest takie miejsce” przedstawiamy Płocice.

 

2020-05-13

Robimy wiosenne porządki

Zrób coś dobrego dla przyrody i posprzątaj z nami okolicę!

 

2020-05-08

Robimy wiosenne porządki

Jeżeli wybieracie się na spacer do lasu czy nad wodę w obrębie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego przyłączcie się do akcji.

 

2020-05-07

Jest takie miejsce – JUSZKI

Juszki - malownicza miejscowość położona w północnej części Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

 

2020-05-04

Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Odtworzone zagospodarowanie edukacyjno-turystyczne na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

 

2020-04-21

Czynna ochrona siedliska przyrodniczego - zmiennowilgotna łąka na wyspie Sidły we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Wiosna to dobry czas na wykonanie zabiegów z zakresu czynnej ochrony oraz przygotowanie łąki do sezonu wegetacyjnego.

 

2020-04-14

Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

W marcu br. pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego realizując zadanie z zakresu czynnej ochrony troci jeziorowej wykonali  nasadzenia olszy czarnej w pasie nadbrzeżnym rzeki Wdy.

 

2020-03-31

Ważna informacja

Szanowni Państwo,
 W nawiązaniu do otrzymanego w dniu wczorajszym, tj. 10.03.2020 roku, podsumowania prac zespołu zadaniowego  powołanego w dniu 6 marca 2020 r., na podstawie Zarządzenia MWP nr 13/2020, w sprawie koordynacji działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz wojewódzkich samorządowych  jednostek organizacyjnych w związku z zagrożeniem wystąpienia na terenie województwa pomorskiego zachorowań na COVID-19,  informujemy, że w marcu odwołane są wszystkie spotkania konsultacyjne związane z realizacją planów ochrony. O dalszym postępowaniu poinformujemy w odrębnej informacji. 

2020-03-05

PROJEKT PLANU OCHRONY WPK - KONSULTACJE

12 marca 2020r. o godz. 10.00 zapraszamy na I spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania projektu nowego planu ochrony Wdzydzkiego  Parku Krajobrazowego.