Tradycyjne formy budownictwa

„Sztuką jest, aby zachować harmonię między tym co stworzyła przyroda, a tym co wnosi do niej człowiek"

W kształtowaniu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy pożądana jest kontynuacja tradycji budowlanej Kaszub poprzez nawiązanie do następujących typów zabudowy lub detalu architektonicznego:

typ 1, wywodzący się z form budynków mieszkalnych to zabudowa o następujących cechach:

 • maksymalna powierzchnia w obrysie planu głównego korpusu budynku: 200 m2,
 • rzut budynku o kształcie wydłużonego prostokąta, proporcje planu budynku a/b: od 1÷1,4 do 1÷2,0,
 • bryła: zwarta; budynek ze ścianką kolankową,
 • maksymalna wysokość budynku (mierzona do poziomu kalenicy): 8,5 m; jedna kondygnacja nadziemna i poddasze użytkowe,
 • materiały budowlane ścian obwodowych: konstrukcja drewniana lub murowana z cegły ceramicznej, z czerwonej licówki lub tynkowana; dopuszczalna konstrukcja mieszana murowano-drewniana,
 • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachowych 18°÷25°, ścianka kolankowa oraz możliwość stosowania dodatkowego doświetlenia poddasza oknami połaciowymi, wystawką,
 • pokrycie dachu np.: papa, matowa dachówka ceramiczna, strzecha,
 • dopuszcza się podmurówkę przy użyciu materiałów wykończenia takich jak kamień lub materiały jak dla ścian obwodowych,
 • maksymalna różnica poziomów między terenem a podłogą parteru budynku:
  • +0,3 m dla miejscowości Juszki,
  • +0,5 m dla miejscowości: Kalisz, Piechowice, Borsk, Kliczkowy, Przytarnia, Czarlina, Wąglikowice i Płocice w zasięgu WPK,
  • +0,5-0,7 m dla miejscowości: Loryniec, Szenajda, Wdzydze,
  • +1,0 m dla pozostałych miejscowości,
 • stolarka okienna: drewniana lub drewnopodobne; o proporcjach wydłużonych prostokątów w układzie wertykalnym (pionowym), o symetrycznym rozmieszczeniu w ścianie, możliwość zastosowania podziału wewnątrzokiennego szprosami (max. na sześć podobnych pól),
 • stolarka drzwiowa: drewniana, płycinowa i płycinowo-ramowa,
 • możliwość zaprojektowania wystawki - o szerokości co najwyżej równej 1/3 szerokości elewacji obiektu, o wysokości równej lub prawie równej wysokości głównego korpusu budynku (do poziomu jego kalenicy),
 • w obiektach murowanych możliwość zastosowania takich detali architektonicznych jak: fryzy z cegieł układanych w „rąb” lub „ząbkowanie”; gzymsy kordonowe, wydzielające ściankę kolankową, wieńczące; opaski wokół otworów okiennych,
 • dopuszcza się malowanie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z opaskami i okiennicami w kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym, czerwonym,
 • dopuszcza się asymetrię w elewacji wejściowej,
 • ogrodzenia wokół zabudowy mieszkaniowej: drewniane parkany sztachetowe,

typ 2, wywodzący się z form budynków mieszkalnych, o następujących cechach:

 • maksymalna powierzchnia w obrysie planu głównego korpusu budynku: 140 m2,
 • rzut budynku o kształcie wydłużonego prostokąta, proporcje planu budynku a/b: od 1÷1,4 do 1÷1,8,
 • bryła: zwarta; bez ścianki kolankowej,
 • maksymalna wysokość budynku (mierzona do poziomu kalenicy): 9 m, w tym: jedna kondygnacja nadziemna i poddasze użytkowe,
 • materiały budowlane ścian obwodowych: belki drewniane, cegła ceramiczna; ściany z czerwonej licówki lub tynkowane; dopuszczalna konstrukcja mieszana murowano-drewniana oraz konstrukcja ryglowa,
 • pokrycie dachu np.: preferowane: matowa dachówka ceramiczna, holenderka, karpiówka; inne: gont, strzecha,
 • geometria dachu: dwuspadowy lub dwuspadowy z naczółkami; naczółki z dachem dwuspadowym; kąt nachylenia połaci dachowych 40°÷50°, możliwość dodatkowego doświetlenia poddasza oknami połaciowymi,
 • dopuszcza się podmurówkę przy użyciu materiałów wykończenia takich jak kamień lub materiały jak dla ścian obwodowych,
 • maksymalna różnica poziomów między terenem a podłogą parteru budynku:
  • +0,3 m dla miejscowości Juszki,
  • +0,5 m dla miejscowości: Kalisz, Piechowice, Borsk, Kliczkowy, Przytarnia, Czarlina, Wąglikowice i Płocice w zasięgu WPK,
  • +0,5-0,7 m dla miejscowości: Loryniec, Szenajda, Wdzydze,
  •       +1,0 m dla pozostałych miejscowości,
 • stolarka okienna: drewniana, drewnopodobna; o proporcjach wydłużonych prostokątów w układzie wertykalnym (pionowym), o symetrycznym rozmieszczeniu w ścianie, możliwość zastosowania podziału wewnątrzokiennego szprosami (max. na sześć podobnych pól); w obiektach wznoszonych z cegły licówki możliwość zaprojektowania okien z łukowym lub prostym nadprożem,
 • stolarka drzwiowa: drewniana, płycinowa i płycinowo-ramowa,
 • możliwość zaprojektowania ganku, drewnianego lub murowanego o wysokości nie większej niż poziom okapu budynku; o maksymalnej szerokości równej 1/3 szerokości elewacji obiektu, ganek przykryty dachem dwuspadowym lub jednospadowym (tylko o spadku w kierunku od ściany budynku, do której przylega); zalecany kąt nachylenia połaci ganku: do 220; możliwość zaprojektowania wystawki - o szerokości, co najwyżej równej 1/3 szerokości elewacji obiektu, o wysokości równej lub prawie równej wysokości głównego korpusu budynku (max. do poziomu jego kalenicy),
 • możliwość zaprojektowania podcienia narożnikowego,
 • dopuszcza się malowanie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z opaskami i okiennicami w kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym, czerwonym,
 • dopuszcza się asymetrię w elewacji wejściowej,
 • ogrodzenia wokół zabudowy mieszkaniowej: drewniane parkany sztachetowe;
 • Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt,
 • Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione - Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225, z dn. 15.04.2022 r.), (Rozdział 9, § 41. 1).

typ 3a, wywodzący się z form budynków gospodarczych, o następujących cechach:

 • maksymalna powierzchnia w obrysie planu głównego korpusu budynku: 150 m2,
 • rzut budynku o kształcie wydłużonego prostokąta, proporcje planu budynku a/b: od 1÷2,0 do 1÷4,5,
 • bryła: prosta, zwarta,
 • maksymalna wysokość budynku (mierzona do poziomu kalenicy): 8,5 m, dwukondygnacyjny,
 • konstrukcja murowana lub murowano-drewniana,
 • fundament: kamień lub cegła,
 • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachowych 18°÷25°, ścianka kolankowa, kryty np.: papą;

typ 3b, wywodzący się z form budynków gospodarczych, o następujących cechach:

 • maksymalna powierzchnia w obrysie planu głównego korpusu budynku: 150 m2,
 • rzut budynku o kształcie wydłużonego prostokąta, proporcje planu budynku a/b: od 1÷1,8 do 1÷2,2,
 • bryła: prosta, zwarta,
 • maksymalna wysokość budynku (mierzona do poziomu kalenicy): 9÷10 m,
 • konstrukcja: budynek ze ścianką kolankową drewniany lub murowany lub murowano-drewniany,
 • fundament: kamień lub cegła,
 • geometria dachu: dwuspadowy o nachyleniu połaci ok. 180- 250; kryty np.: papą;

typu 4, wywodzący się z form budynków gospodarczych, o następujących cechach:

 • maksymalna powierzchnia w obrysie planu głównego korpusu budynku: 75 m2,
 • rzut budynku o kształcie wydłużonego prostokąta, proporcje planu budynku a/b: od 1÷1,6 do 1÷2,0,
 • bryła: prosta, zwarta,
 • maksymalna wysokość budynku (mierzona do poziomu kalenicy): 8,5 m,
 • konstrukcja: budynek drewniany lub murowany lub murowano-drewniany,
 • fundament: kamień lub cegła,
 • deskowanie ściany szczytowej,
 • geometria dachu: dwuspadowy o nachyleniu połaci 30°÷45°, kryty np.: papa, matowa dachówka ceramiczną lub strzechą, możliwość dodatkowego doświetlenia poddasza oknami połaciowymi;

typu 5, budynki rekreacji indywidualnej o cechach współczesnej architektury regionalnej:

 • maksymalna powierzchnia w obrysie planu głównego korpusu budynku: 50 m2,
 • rzut budynku o kształcie wydłużonego prostokąta, proporcje planu budynku a/b: od 1÷1,2 do 1÷2,0,
 • bryła: prosta, zwarta,
 • maksymalna wysokość budynku (mierzona do poziomu kalenicy): 6,0 m,
 • konstrukcja: budynek drewniany lub murowano-drewniany,
 • fundament: kamień lub cegła,
 • wykończenie ścian drewno, tynk, kamień, cegła; kolorystyka naturalne drewno, brązy, beże, biel; niestosowanie jaskrawej kolorystki obcej w naturalnym otoczeniu,
 • geometria dachu: dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 18°÷22° (ze ścianką kolankową), kryty np.: papą, blachą; kolorystyka: czerń, brąz; lub geometria dachu: dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 40°÷50°, bez ścianki kolankowej, kryty np.: matowa dachówka, gontem, blacho-dachówka; kolorystyka: tonacja naturalnej dachówki, naturalne drewno, brązy, beże, inne kolory nawiązujące do otoczenia,
 • niestosowanie jaskrawej kolorystki obcej w naturalnym otoczeniu;

dla budynków usługowych (np. pensjonaty hotele, obiekty gastronomiczne, sklepy itp.):

 • nawiązanie do tradycyjnych form i cech zabudowy regionalnej w zakresie kształtowania bryły budynku, wysokości, kształtu dachu,
 • zastosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych ścian obwodowych: konstrukcja drewniana lub murowana z cegły ceramicznej, z czerwonej licówki lub tynkowana; dopuszczalna konstrukcja mieszana murowano-drewniana;
Grafika 1: Tradycyjne formy budownictwa
Grafika 2: Tradycyjne formy budownictwa