Odznaka krajoznawcza "Pasjonat WPK"

Celem ustanowionej w 2008 r. odznaki krajoznawczej "Pasjonat Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego" jest popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych obszaru Parku.

Odznakę można zdobyć po ukończeniu 15 lat i po uprzednim zapoznaniu się z zasadami określonymi w niżej zamieszczonym regulaminie-dzienniczku. Zawiera on wykaz miejsc, objektów i tras, których zwiedzenie, zobaczenie, przejście lub przejechanie jest wymagane. Warunkiem zdobycia odznaki jest udokumentowanie swojej obecności (wykonując określoną liczbę zdjęć) we wskazanych miejscach.

Odpowiednio opisane zdjęcia wraz z danymi (do kontaktu) osoby ubiegającej się o odznakę (lub wypełniony dzienniczek), należy dostarczyć do siedziby Wdzydzkiego Parku w Kościerzynie. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty lub wysyłając wymagane informacje na adres poczty elektronicznej wpk@pomorskieparki.pl. W dbałości o środowisko naturalnie szczególnie polecamy tę ostatnią formę kontaktu.

Odznakę zdobywa się w kolejności stopni: brązowy, srebrny i złoty.

Zarówno regulamin-dzienniczek, jak i zdobyta odznaka są nieodpłatne i dostępne w siedzibie Parku.

Regulamin- dzienniczek "Pasjonat WPK" (wersja zaktualizowana format PDF)

Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje zaktualizowana wersja regulaminu-dziennicza. Jednocześnie zapewniamy, iż wcześniejsza wersja również będzie akceptowana. Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę miejsc/obiektów, które należy odwiedzić, starając się o dany stopień odznaki. 

Odznaka brązowa:

 1. Rowerowy szlak „Dookoła Jezior Wdzydzkich”, długości 48,5 km, oznaczony kolorem zielonym (przejechanie rowerem)
 2. Kościół pw. św. Mikołaja w Wielu
 3. Użytek ekologiczny „Przerębska Huta”
 4. Zielona Szkoła w Schodnie
 5. Jezioro Zatur w Przerębskiej Hucie
   

Odznaka srebrna:

 1. Muzeum — Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich
 2. Muzeum Ziemi Zaborskiej w Wielu
 3. Kompleks jezior lobeliowych — j. Wielkie Oczko, j. Małe Oczko, Zakrzewie, Głęboczko
 4. Kalwaria Wielewska
 5. Kompleks jezior Wyrówno-Osty-Bielawy
 6. Rezerwat przyrody „Krwawe Doły”
 7. Planowany rezerwat przyrody „Wałachy”
 8. Planowany rezerwat przyrody „Lipno-Lipionko”
   

Odznaka złota:

 1. Platformy widokowe we Wdzydze Tucholskie i przy zatoce Struga w Przytarni oraz wieża widokowa we Wdzydzach
 2. Użytki ekologiczne: „Żabińskich Błoto”, „Torfowisko nad j. Gołuń”, „Wesków Bagna”
 3. Przepławka dla ryb w Grzybowskim Młynie
 4. Planowany rezerwat przyrody „Motowęże”
 5. Piesza ścieżka „Szlakiem pięciu jezior” w Wąglikowicach, długości 6 km, oznaczona kolorem czerwonym
 6. Rowerowa ścieżka „Pętla Lipno”, długości 23 km, oznaczona kolorem czarnym
 7. Rowerowa ścieżka Schodno-Wdzydze Kiszewskie, długości 24 km, oznaczona kolorem żółtym
 8. Piesza ścieżka w Juszkach, długości 5 km, oznaczona kolorem żółtym
 9. Planowany rezerwat przyrody „Dolina Wdy i Trzebiochy” (spływ kajakowy)
 10. Górskie Mosty — miejsce, gdzie Wda rozdziela się na kanał i rzekę, okolice Borska
 11. Platforma obserwacyjna nad jeziorem Schodno
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień złoty