Restytucja raka szlachetnego

Rak szlachetny , kiedyś pospolity gatunek w wodach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, obecny w naszej kulturze i historii, jest obecnie na skraju zagłady. Bez pomocy człowieka najprawdopodobniej zniknie z naszych wód.

Przyczyniła się do tego nadmierna niegdyś eksploatacja, zanieczyszczenie środowiska i ekspansja amerykańskiego gatunku – raka pręgowatego, licznie występującego w wodach WPK, który od początku do połowy ubiegłego stulecia niemal całkowicie wyparł raka szlachetnego.

Na terenie parku istnieją warunki do ratowania raka szlachetnego, które postanowiono wykorzystać i od 2007 roku, wzorem sąsiedniego Zaborskiego Parku Krajobrazowego, trwają prace nad ratowaniem naszego raka.
Przeprowadzono dokładną analizę występowania raków na terenie WPK i na podstawie badań wytypowano cztery miejsca nadające się do wprowadzenia raka szlachetnego w warunki gwarantujące jego przetrwanie. W te miejsca od roku 2008 wprowadzane są raki szlachetne. Opracowano sposób uzyskiwania małych raczków szlachetnych, które najlepiej adaptują się do nowych warunków środowiskowych po wypuszczeniu do środowiska naturalnego.

Prace te przebiegają zgodnie z metodyką opracowaną przez dr Przemysława Śmietanę z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przy dużym nakładzie pracy pracowników WPK. Finansowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Rak szlachetny (Astacus astacus)
Rak pręgowaty (Orconectes limosus)
Uzyskane z podchowu raczki szlachetne
Zaraczanie