Użytki ekologiczne

To zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodna, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Są jedną z najczęściej występujących form ochrony przyrody na terenie Parku. Pod względem siedliskowym przeważają torfowiska przejściowe oraz łąki na torfach.

Dotychczas zatwierdzone użytki ekologiczne to:

 1. Żabińskich Błoto [Żôbinsczich Błoto] - śródleśne oczko wodne z płem mszarnym
 2. Wesków Bagna [Wësków Bagna] - śródleśne oczko wodne
 3. Grzybowski Młyn – śródleśne torfowisko
 4. Tucholskie Mszary – torfowisko przejściowe
 5. Kotel – kompleks łąk i torfowisk
 6. Zabrody – torfowisko przejściowe
 7. Torfowisko Szenajda – torfowisko
 8. Kiszewskie Bagno – torfowisko przejściowe
 9. Modrzewiowy Mszar – torfowisko wysokie
 10. Żurawinowe Bagno — torfowisko wysokie
 11. Torfowisko nad jeziorem Gołuń — torfowisko przejściowe i wysokie
 12. Wełniankowe Mszary — torfowisko przejściowe
 13. Czyste – torfowisko wysokie
 14.  Przerębska Huta [Przerębska Ëta] – kompleks łąk, torfowisk i olsów
 15. Meszonko [Mëszonko] – torfowisko
 16. Zdradzonko – śródleśne oczko wodne wraz z przylegającym torfowiskiem
 17. Kołpiny [Kôpiny] - łąki wokół torfowiska Głuchy Bór
 18. Łąki na Rowie — torfowiska i łąki
 19. Jezioro Drzędno — jezioro lobeliowe
Wesków Bagna
Żabińskich Błoto
Tucholskie Mszary
Żurawinowe Bagno
Modrzewnicowy Mszar
Kotel
Wełniankowe Mszary
Zdradzonko
Przerębska Huta  fot. Marek Orlikowski
Wesków Bagna
Meszonko