Przyrodnicze szlaki piesze

Na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego wyznaczono 6 pieszych ścieżek przyrodniczo — edukacyjnych o łącznej długości 29 km.