Skalnica torfowiskowa

Skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus) to jedna z najcenniejszych roślin rosnących we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.
W jego granicach znajdują się dwa z pięciu stanowisk skalnicy na terenie Pomorza Zachodniego.

Ta niepozorna roślinka o prosto wzniesionej łodyżce o długości 10-40 cm i żółtych kwiatach jest na liście gatunków zagrożonych wymarciem w Polsce. Rośnie na torfowiskach przejściowych, niskich, na mechowiskach często w miejscach zasilanych przez wody wysiękowe. Wymaga siedlisk nie tylko mokrych, ale i dobrze naświetlonych.

Zagrażają jej niewłaściwe melioracje i osuszanie terenów podmokłych oraz zarastanie siedlisk przez turzyce i trzcinę (zacienianie).

W Polsce objęta jest ścisłą ochroną gatunkową, znajduje się na liście gatunków priorytetowych dla sieci ekologicznej Natura 2000.

Czynna ochrona polega na wykaszaniu torfowisk pod koniec okresu wegetacji i usuwaniu biomasy. Ważne jest monitorowanie i utrzymywanie wysokiego poziomu wód gruntowych.

Skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus)
Skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus)
Siedlisko skalnicy
Trzcina zarastajca stanowiska skalnicy