Wędkarstwo

Bogata ichtiofauna Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (około 35 gatunków ryb) stanowi zachętę dla wędkarzy. Udogodnieniem jest możliwość wykupienia zezwoleń w kościerskich sklepach wędkarskich. Zezwolenie na połów wydają również Zakłady Rybackie „Wdzydze”, które użytkują większość jezior gminy Kościerzyna oraz inni właściciele jezior.

Tutejsze wody obfitują w ryby takie jak: okoń, płoć, lin, szczupak, sandacz, węgorz, leszcz czy karaś. Należy pamiętać, iż na terenie WPK jest zakaz połowu troci wdzydzkiej.

Przestrzegania przez wędkarzy przepisów dotyczących połowu ryb egzekwują strażnicy z Państwowej straży Rybackiej w Gdańsku, których posterunek znajduje się w siedzibie WPK.

 

Grafika 1: Wędkarstwo
Grafika 2: Wędkarstwo
Grafika 3: Wędkarstwo
Grafika 4: Wędkarstwo