Bartnictwo we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

W utrzymaniu bioróżnorodności przyrody Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i jej rozwoju bardzo ważną rolę odgrywają pszczoły, będące głównymi zapylaczami większości roślin owadopylnych. Pszczoły to małe niepozorne, ale bardzo pracowite owady. Są bezcenne dla utrzymania chronionych ekosystemów na obszarze Parku.

Chemizacja środowiska, wprowadzanie monokultur, likwidacja zadrzewień i zakrzewień, ubogie pożytki, a także choroba pasożytnicza  (warroza)  sprawiły, że  obecnie  w  lasach  brakuje  tych  owadów. Potrzebne są więc starania, mające na celu przywracanie lasom pszczół,  które  zasiedlają kłody bartne.

Takie działania od 2019 r. podejmują pracownicy, gdzie zrealizowano projekt pn. "Ochrona rodzimych gatunków owadów zapylających na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego", w ramach którego przeprowadzono warsztaty bartnicze oraz wykonano i zawieszono kłodę bartną. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas doglądania barci stała się inspiracją do budowy kolejnych.

W 2021 r. odbyły się drugie warsztaty bartnicze pt. „Bartnictwo na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Lasów Państwowych” zorganizowane w porozumieniu z Nadleśnictwem Kościerzyna.

Obecnie na terenie Parku znajduje się 10 kłód bartnych, zlokalizowanych na terenach Lasów Państwowych.

Grafika 1: Bartnictwo we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
wnętrze kłody bartnej
Warsztaty bartnicze w Zielonej Szkole w Schodnie
Grafika 4: Bartnictwo we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Monitoring zasiedlonej kłody bartnej
Wieszanie kłody bartnej