Oferta edukacyjna

Zapraszamy szkoły i przedszkola z terenu powiatu kościerskiego do udziału w zajęciach z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej organizowanych przez Wdzydzki Park Krajobrazowy.

Integralną częścią ochrony przyrody jest jednoczesna edukacja społeczeństwa. Dlatego też w ramach realizowanego przez Park zadań  przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę edukacyjną. Swoimi działaniami pragniemy wspierać Państwa w kształtowaniu proekologicznych postaw wśród młodszej części mieszkańców powiatu kościerskiego. Zajęcia mogą odbyć się w Izbie Edukacyjnej Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie, w terenie, a także u Państwa w placówkach.

Z końcem ubiegłego roku dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było doposażenie sali edukacyjnej o makietę 3D ukształtowania terenu Wdzydzkiego Parku. W związku z czym zachęcamy do jej obejrzenia i informujemy, że wszystkie zajęcia prowadzone w sali edukacyjnej wzbogacone będą o moduł odnoszący się do nowo powstałej makiety.

W roku 2024 działania edukacyjne zostaną skupione wokół tematów poświęconych siedliskom wodnym i wodno-błotnym oraz organizmom je zasiedlającym w szczególności płazom i ich ochronie. W związku z czym szczególnie zachęcamy do udziału w akcji edukacyjnej pn. „Nie bój (się) żaby! Dlaczego płazy są ważne?”. W ramach akcji m.in. zostaną przeprowadzone zajęcia tematyczne oraz płazi konkurs.

Poniżej znajdą Państwo dodatkowe informacje i listę proponowanych tematów. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać u Pani Grażyny Sadowskiej st. spec. ds. edukacji ekologicznej WPK pod numerem tel.: 58 686 82 73, 605 558 002  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: g.sadowska@pomorskieparki.pl.

Wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego są bezpłatne.

Tematyka zajęć - pobierz pdf lub doc

plakat zapraszający do skorzystania z ofert edukacyjnej Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego na rok 2024