Oferta edukacyjna

Zapraszamy szkoły i przedszkola z terenu powiatu kościerskiego do udziału w zajęciach z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej organizowanych przez Wdzydzki Park Krajobrazowy.

Integralną częścią ochrony przyrody jest jednoczesna edukacja społeczeństwa. Dlatego też w ramach realizowanego przez Park zadań  przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę edukacyjną. Swoimi działaniami pragniemy wspierać Państwa w kształtowaniu proekologicznych postaw wśród młodszej części mieszkańców powiatu kościerskiego. Zajęcia mogą odbyć się w Izbie Edukacyjnej Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie, w terenie, a także u Państwa w placówkach. Poniżej znajdą Państwo dodatkowe informacje i listę proponowanych tematów. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać u Pani Grażyny Sadowskiej st. spec. ds. edukacji ekologicznej WPK pod numerem tel.: 58 686 82 73, 605 558 002  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: g.sadowska@pomorskieparki.pl.

Wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego są bezpłatne.

Tematyka zajęć  (pobierz)