Siedliska rolnicze

W kształtowaniu zagospodarowania przestrzennego terenów pożądana jest kontynuacja rozplanowania bądź utrzymanie tradycyjnego rozplanowania budynków na działce w nawiązaniu do następujących typów układów przestrzennych:

typu 1 tradycyjna zagroda Kaszub Południowych – wielobudynkowa składająca się z:

  1. domu mieszkalnego ustawionego szerokofrontowo w stosunku do dojazdu,
  2. budynków gospodarczych:
  • dwa lub trzy,
  • osobno dla każdej funkcji (stodoła, obora, inne)
  • ustawionego prostopadle, szczytowo - dwa budynki, szerokofrontowo - trzeci budynek.

typu 2 tradycyjna zagroda Kaszub Południowych – dwubudynkowa składająca się z:

  1. domu mieszkalnego ustawionego szerokofrontowo w stosunku do dojazdu,
  2. budynku gospodarczego stanowiącego połączenie stodoły i budynku inwentarskiego, ustawionego prostopadle, szczytowo do dojazdu.
Grafika 1: Siedliska rolnicze
Grafika 2: Siedliska rolnicze