Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wdzydzki Park Krajobrazowy

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy

Wdzydzki Park Krajobrazowy

KOŚCIERZYNA
facebook
Film
Widok z wieży we Wdzydzach Kiszewskich
WFOSiGW
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

 

 

Wyspa Sidły położona na jeziorze Wdzydzkim, to niewielka powierzchnia (około 4ha) o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Obszar ten obfituje w cenne i chronione gatunki roślin m.in. nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum,  kruszczyk błotny Epipactis palustris, listera jajowata Listera ovata, stoplamek krwisty Dactylorhiza incarnata, stoplamek szerokolistny Dactylorhiza majalis.

Przez długi okres czasu pozostawiona bez użytkowaniu ulegała degradacji, zarastaniu. Aby zachować to cenne siedlisko, od wczesnej wiosny do jesieni prowadzone były zabiegi czynnej ochrony.

Zaczęliśmy w marcu od bronowania powierzchni łąki, w celu usunięcia wojłoku. Zabieg ten jest powszechnie stosowany wczesna wiosną, gdy na powierzchni łąki zalega tzw. warstwa filcu, wytworzona z zeschniętych jesienią i zimą roślin utrudniając wegetację cennym gatunkom. Zastosowano lekką bronę, celem natlenienie górnych warstw gleby i pobudzenia darni do życia.

W maju wprowadzono kontrolowany wypas owiec rasy pomorskiej i kóz. Wybór polskich owiec nizinnych rasy pomorskiej do ochrony łąki jest nieprzypadkowy, są to bowiem zwierzęta rodzime, których chów i hodowla wpisują się w tradycje tych terenów. Zadaniem zwierząt było niedopuszczenie do zarastania zmiennowilgotnej łąki i zgryzanie nadmiaru roślinności zielnej oraz odrostów wierzbowych.

W czerwcu przeprowadzono monitoring przyrodniczy gatunków chronionych, mający na celu określenie stanu badanych elementów przyrodniczych oraz określenie zmian zachodzących w siedlisku.

W lipcu wykonaliśmy schronienie dla owiec i kóz. Wiatę drewnianą wykonaliśmy we własnym zakresie. Podstawowa funkcję jaką ma spełniać wiata jest możliwość schronienia przed deszczem i wiatrem wypasanych zwierząt.

W sierpniu podjęto działania na wyspie mające na celu wykoszenie „niedojadów” traw, usunięciu odrostów drzew i krzewów z wyniesieniem biomasy z powierzchni łąki. Wybrany termin realizacji był nie przypadkowy, ponieważ utrzymanie charakterystycznego dla tego siedliska składu gatunkowego wymaga koszenia po przekwitnięciu większości roślin, tak aby ich nasiona mogły się rozprzestrzeniać w środowisku.

Z końcem października zakończono wypas owiec i kóz na wyspie Sidły. Zwierzęta bezpiecznie przewieziono łodzią na brzeg i przetransportowano do właściciela stada.

Jesteśmy głęboko przekonani, że nieoceniony trud włożony w czynną ochronnę cennego siedliska przyrodniczego przyczyni się do ochrony bogatej różnorodności biologicznej Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.