Akty prawne

 UCHWAŁA Nr 145/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r.w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego /files/site-wpk/userfiles/pliki/uchwala_nr_145.pdf

ROZPORZĄDZENIE Nr 6/2001 r. Wojewody Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia ,,Planu ochrony Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego” /files/site-wpk/userfiles/pliki/D_Urz_Nr_64__rozp_plan_ochrony.pdf

Załącznik nr 1 USTALENIA PLANU OCHRONY  WDZYDZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO /files/site-wpk/userfiles/pliki/PLAN_OCHRONY_WPK.DOC

Uchwała Nr XIX/83/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 1983 roku w sprawie utworzenia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. /files/site-wpk/userfiles/pliki/U_Nr_XIX_83_83.pdf