Akty prawne

UCHWAŁA nr 705/LVI/23 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego  (pobierz).

UCHWAŁA nr 260/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (pobierz).

UCHWAŁA nr 145/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r.w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (pobierz)

Uchwała Nr XIX/83/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 1983 roku w sprawie utworzenia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. (pobierz).