Akty prawne

 UCHWAŁA Nr 145/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r.w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (pobierz)

ROZPORZĄDZENIE Nr 6/2001 r. Wojewody Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia ,,Planu ochrony Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego” (pobierz)

Załącznik nr 1 USTALENIA PLANU OCHRONY  WDZYDZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO (pobierz)

Uchwała Nr XIX/83/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 1983 roku w sprawie utworzenia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. (pobierz)