Odznaka „Pasjonat Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”

Data: 09-09-2020

Korzystne warunki atmosferyczne oraz szeroka oferta odnowionych szlaków edukacyjno-turystycznych sprzyjają spędzaniu czasu w czystym środowisku Parku położonego na terenie światowego rezerwatu przyrody „Bory Tucholskie”. Zachęcamy i serdecznie zapraszamy mieszkańców i naszych gości do podjęcia wyzwania i zdobycia odznaki „Pasjonat WPK”.  Odznakę zdobywa się w kolejności stopni: brązowy, srebrny i złoty. Trzeba mieć ukończone 15 lat i zapoznać się z zasadami określonymi w  Dzienniczku –regulaminie, który można pobrać poniżej. Zawiera on wykaz miejsc, obiektów i szlaków, których zwiedzenie, zobaczenie, przejście lub przejechanie jest wymagane do uzyskania konkretnego stopnia.

Odznaka powstała w celu poznania i promowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Parku oraz zachęty do aktywnego wypoczynku i rekreacji na łonie natury. Ponadto służy edukacji ekologicznej społeczeństwa i zdobywaniu wiedzy na temat obszaru WPK za pomocą licznych tablic edukacyjno – informacyjnych rozmieszczonych na terenie Parku (m.in. na szlakach pieszych i rowerowych, w miejscowościach, przy cennych przyrodniczo miejscach i obiektach).

Konieczne jest udokumentowanie w Dzienniczku swojej obecności we wskazanych miejscach – za pomocą zdjęć czy pieczątki danej instytucji. Wypełniony Dzienniczek należy dostarczyć do siedziby Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty lub wysyłając wymagane informacje na adres poczty elektronicznej wpk@pomorskieparki.pl

Jak dotąd „Pasjonatom WPK” wręczyliśmy już 116 odznak brązowych, 35 srebrnych oraz 15 złotych.

 

Dzienniczek – regulamin „Pasjonat WPK” - POBIERZ

 

Zdjęcia: Wojciech Zdunek

 

Grafika 1: Odznaka „Pasjonat Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”
Rzeka Wda
Jeziora Wdzydzkie
Półwysep Lipa na jeziorze Wdzydze
Projektowany rezerwat przyrody "Motowęże"
Krzyż Jezior Wdzydzkich
Wieża widokowa we Wdzydzach
Schodno