Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK

Data: 30-07-2020

 

Na początku lipca na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego zawiesiliśmy 6 kłód bartnych, w których umieściliśmy rodziny pszczele. Po blisko miesiącu przyszedł czas na pierwszą kontrolę naszej pracy.

Przegląd polegał na podstawowych czynnościach – wejście na drzewo i otwarcie barci, aby sprawdzić stan rodziny pszczelej. Aktualnie mamy zasiedlone wszystkie barcie (6 sztuk). Dwie z nich, mocne roje pszczele zabudowały plastrami 3/5 objętości barci, pozostałe 4 są w bardzo dobrej kondycji.

Wyjątkowo trudnym okresem dla naszych pszczół będzie zima. Dlatego kolejne prace planujemy z końcem lata. Polegać one będą na zakarmianiu syropem glukozowo-fruktozowym aby owady zaczęły gromadzić pokarm na zimę oraz leczeniu przeciwko warrozie (chorobie wywoływanej przez roztocz Varroa destructor rozwijające się na czerwiu i dorosłych osobnikach pszczół).

Przywrócenie bartnictwa w czasach „chemizacji życia” nie jest łatwe ale przynosi bezcenne korzyści dla biocenozy poprzez korzystanie z naturalnych gatunków zapylaczy.

Grafika 1: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 2: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 3: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 4: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 5: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 6: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 7: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 8: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 9: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 10: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 11: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 12: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 13: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 14: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 15: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 16: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 17: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 18: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 19: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 20: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 21: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 22: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 23: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK
Grafika 24: Przegląd nowo zasiedlonych barci WPK