Turystyka

Walory przyciągające turystów do WPK to jeziora z licznymi kąpieliskami i możliwością uprawiania sportów wodnych, rozległe kompleksy leśne, umożliwiające bliski kontakt z przyrodą, urozmaicony krajobraz.

Rozwinięty system dróg i ścieżek leśnych oraz strefa zalesionych brzegów jezior stanowią o atrakcyjności Parku dla wędrówek pieszych i rowerowych, nordic walking, przejażdżek konnych w siodle, a także bryczkami czy saniami.

Lokalnie występujące różnice spadków terenu, długość zboczy, nasłonecznienie i długość okresu zalegania pokrywy śnieżnej sprzyjają rozwojowi sportów zimowych. Szczególnie dogodne warunki istnieją dla uprawiania narciarstwa biegowego. Zwolenników agroturystyki w pełni zadowoli bogata oferta kwaterodawców. Tereny Parku to raj dla wędkarzy oraz zbieraczy grzybów, jagód i ziół, które występują na znacznych, dość łatwo dostępnych obszarach.

Zróżnicowanie proponowanych form wypoczynku i rekreacji, niezależnie od pory roku, powoduje, że każdy z odwiedzających ten teren znajdzie tu odpowiednią do jego zainteresowań i potrzeb ofertę. Ponadto, aby zmotywować turystów do aktywnego wypoczynku na naszym terenie, wydana została 3 - stopniowa odznaka krajoznawcza „Pasjonata Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”. By ją zdobyć wystarczy zgłosić się do siedziby WPK po regulamin — dzienniczek odznaki, udokumentować w nim odwiedziny w wymaganych najciekawszych miejscach na terenie Parku, a następnie odebrać zasłużoną odznakę.

Najciekawsze rejony Parku poznawać można w czasie pieszych i rowerowych wędrówek licznymi, oznakowanymi szlakami turystycznymi i ścieżkami przyrodniczymi, spełniającymi dodatkowo rolę edukacyjną.

Z inicjatywy pracowników na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego wyznaczono i wyposażono w infrastrukturę turystyczną 15 szlaków turystycznych, w tym 9 rowerowych i 6 pieszych. Działania te służą poznaniu przyrody, krajobrazu, wartości kulturowych oraz rekreacyjnych Parku.

Łączna długość szlaków rowerowych i pieszych to 238,5 km, w tym:

Ścieżki rowerowe – 209,5 km, piesze – 29 km.

Do głównych ośrodków skupiających ruch turystyczny zaliczają się Wdzydze, Wdzydze Tucholskie, Lipa, Czarlina, Debrzyno, Gołuń i Skoczkowo, Borsk, Dąbrówka, Schodno, Słupinko, Zabrody, Knieja, Juszki, Wąglikowice.