Obszary chronionego krajobrazu

Obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełniącą funkcją korytarzy ekologicznych.

Na terenie otuliny WPK znajdują się:

  • Lipuski OCHK obejmujący tereny gminy Lipusz i Dziemiany,
  • Szarlocki OCHK obejmujący tereny gminy Kościerzyna,
  • OCHK Doliny Wierzycy obejmujący część terenów gmin Kościerzyna i Stara Kiszewa,
  • OCHK Bory Tucholskie obejmujący część terenów gmin Stara Kiszewa i Karsin.