Plan ochrony dla Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego uchwalony przez Sejmik Województwa Pomorskiego!

Data: 04-08-2023

Informujemy, iż 31.07.2023 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Uchwała wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, a w części stanowiącej akt prawa miejscowego – a więc wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym – po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Plan ochrony stanowi wytyczne w zakresie ochrony walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz ochrony krajobrazu, jak również zagospodarowania turystycznego Parku i przedstawia zasady jego ochrony na kolejne 20 lat.

Jest to istotny moment zarówno dla Parku, jak i osób zaangażowanych w jego ochronę.

Park istnieje od 1983 r. W obecnym roku obchodzimy 40 – lecie istnienia Parku.

Pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego dziękują wszystkim za zaangażowanie w pracach nad dokumentem. Dzięki dużemu zainteresowaniu interesariuszy i lokalnego społeczeństwa, na etapie konsultacji społecznych, wiele rzeczy można było przedyskutować i wypracować kompromisowe rozwiązania.

Uchwalona wersja Planu Ochrony Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego dostępna jest w zakładce PLAN OCHRONY pod linkiem: Opracowanie Projektu Planu Ochrony Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (pomorskieparki.pl)

Zdjęcie lotnicze Jezioro Wdzydze