We Wdzydzach

Długość trasy 4 km, 8 przystanków z tablicami edukacyjnymi, 3 ławki, wiata, ścieżka oznakowana za pomocą malowanych  zielonych znaków na drzewach i drogowskazach.

Ścieżka biegnie na północ od Wdzydz Kiszewskich, popularnej miejscowości turystycznej. Zaskakuje bogactwem naturalnej przyrody w tak bliskim sąsiedztwie wsi. Można tu poznać charakter krajobrazu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i walory przyrodnicze, w tym wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Na ścieżce warto zobaczyć: jeziora Jelenie i Niedźwiadek, charakterystyczne rynnowe ukształtowanie terenu, chronione gatunki mchów widłaków, ols — las bagienny, torfowisko przejściowe nad jeziorem Niedźwiadek.

MAPKA SZLAKU

Wieża widokowa we Wdzydzach
Jezioro Niedźwiadek
Miejsce odpoczynku
Jezioro Gołuń
Tablica eukacyjna na ścieżce