Wokół jeziora Schodno

Długość 8 km. Na ścieżce znajduje się 9 przystanków z tablicami edukacyjnymi, ławki i platforma widokowa. Oznakowana za pomocą malowanych ► czarnych znaków na drzewach i drogowskazach.

Ścieżka prowadzi wokół jeziora Schodno i Jezierznia- części planowanego rezerwatu przyrody „Dolina Wdy i Trzebiocha”. Torfowiskowy użytek ekologiczny i pomnik przyrody to tylko niektóre z atrakcji, które spotkamy na ścieżce.

Warto zobaczyć rzekę Wdę i jezioro Schodno – siedlisko życia troci jeziorowej i wielu gatunków ptactwa wodnego, platformę widokową nad jeziorem Schodno, z której można prowadzić obserwacje ornitologiczne, użytek ekologiczny Wesków Bagna, wydzielony drzewostan nasienny, ptasią remizę.

MAPKA SZLAKU

 

Jezioro Schodno
Jezioro Schodno
Na paltformie widokowej
Zajęcia dydaktyczne na ścieżce