Życie lasu wokół remizy

Długość trasy 3 km, 9 przystanków z tablicami edukacyjnymi, ławka, kładka dydaktyczna na torfowisku. Oznakowana za pomocą malowanych  niebieskich znaków na drzewach i drogowskazach.

Poprowadzona przy Zielonej Szkole w Schodnie stanowi bazę dydaktyczną do prowadzonych warsztatów z dziećmi i młodzieżą, ale jest również atrakcyjną propozycją dla turystów odwiedzających Wdzydzki Park Krajobrazowy.

W trakcie wędrówki ścieżką warto zobaczyć użytek ekologiczny „Żabińskich Błoto” z  kładką dydaktyczną, ptasią remizę, paśnik i ciekawe tablice dydaktyczne.

MAPKA SZLAKU

Leśna remiza
Kładka dydaktyczna i tablice przy użytku ekologicznym  'Żabińskich Błoto'
Warsztaty przyrodnicze na kładce na użytku ekologicznym  'Żabińskich Błoto'
Tablica edukacyjna na ścieżce