Szlakiem pięciu jezior

Długość 6 km, 6 przystanków z tablicami edukacyjnymi, ławki, wiata, oznakowana za pomocą malowanych  czerwonych znaków na drzewach i drogowskazach. Czas przejścia to około 2 godziny.

Prowadzi przez różnorodne przyrodniczo tereny ukazując krajobraz lasów, jezior, łąk, i rzek Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Propozycja dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak i dla dorosłych.

Warto zobaczyć jezioro Kramsko Małe, Kramsko Duże i jezioro Białe, rzekę Dębrznicę i tamę bobrową, ptasią remizę (czyli specjalnie wyznaczone i ogrodzone miejsce z nasadzeniami krzewów i drzew nektaro- i owocodajnych, co stwarza idealne warunki dla owadożernych ptaków, które chronią las przed gradacją szkodników), wilgotne łąki nad jeziorem Kramsko Duże.

Folder z przebiegiem szlaku (pobierz)
MAPKA SZLAKU

Tablica z mapą WPK w Wąglikowicach
Jezioro Kramsko Duże
Tablice edukacyjne na ścieżce
Jezioro Kramsko Małe
Miejsce odpoczynku na trasie
Na trasie