Aktualności

 Wdzydzki Park Krajobrazowy zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach.  
We Wdzydzkim Parku Krajobrazowym powstały nowe mieszkania.  
 W wojewódzkim etapie konkursu, Wdzydzki PK reprezentować będzie Szkoła Podstawowa w Wielki Podlesiu.
Tym razem zajęcia odbyły „pod chmurką”: nad jeziorem Kapliczne, w miejskim parku w Kościerzynie i na terenach leśnych w sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Strzelnica”...

Parki krajobrazowe i ośrodki edukacji ekologicznej PZPK: