Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne

Data: 27-05-2024

23 maja 2024 roku we Wdzydzach odbyły się Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne pod hasłem „Przyroda z bliska – wodny świat”. Po kilkuletniej przerwie powróciliśmy do tradycji Wdzydzkich Warsztatów, zapraszając młodzież szkolną do udziału w tegorocznej edycji. W warsztatach wzięło udział 50 osób.

Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom wodnego świata jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z biochemicznymi metodami badań wody, klasyfikacją czystości wód oraz florą i fauną ekosystemów wodnych. Pod okiem instruktorów uczestnicy prowadzili eksperymenty i obserwacje, sporządzali notatki i wyciągali wnioski.

Szeroki zakres badań i obserwacji umożliwił uczestnikom lepsze zrozumienie wody jako podstawowego elementu środowiska przyrodniczego, kluczowego dla życia całych ekosystemów. Warsztaty przyczyniły się również do lepszego poznania środowiska przyrodniczego, wzajemnych powiązań w przyrodzie, wpływu człowieka na środowisko wodne, źródeł zanieczyszczeń oraz metod ochrony naszych jezior.

 

Przywitanie uczestników i podział na grupy warsztatowe. fot. M. Greinke
Zajęcia terenowe z hydrobiologiem. fot. M. Greinke
Uczestnicy warsztatów pobierają próbę badawczą do badań makrobentosowych. fot. G. Sadowska
Uczestnicy warsztatów podczas pobierania próbek wody do dalszych badań biochemicznych. fot. M. Greinke
Pobór prób do dalszych badań. fot. M. Greinke
Oznaczanie próby makrobentosowej z omówieniem roli bioindykatorów. fot. G. Sadowska
Odłowione bezkręgowce wodne. fot. G. Sadowska
Oznaczanie próby makrobentosowej z omówieniem roli bioindykatorów. fot. M. Greinke
Rak pręgowaty. fot. G. Sadowska
Oznaczanie właściwości fizyjochemicznych wód. fot. M. Greinke
Oznaczanie właściwości fizyjochemicznych wód. fot. G. Sadowska
Uczestnicy w podgrupach warsztatowych. fot. G. Sadowska