Odznaka „Pasjonat Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”

Data: 22-05-2024

Korzystne warunki atmosferyczne sprzyjają spędzaniu czasu w czystym środowisku Parku położonego na terenie światowego Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i naszych gości do podjęcia wyzwania i zdobycia odznaki „Pasjonat Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”.  Odznakę zdobywa się w kolejności stopni: brązowy, srebrny i złoty. Trzeba mieć ukończone 15 lat i zapoznać się z zasadami określonymi w  Dzienniczku – regulaminie, który można pobrać poniżej. Zawiera on wykaz miejsc, obiektów i szlaków, których zwiedzenie, zobaczenie, przejście lub przejechanie jest wymagane do uzyskania konkretnego stopnia.

Konieczne jest udokumentowanie swojej obecności we wskazanych miejscach za pomocą zdjęć. Wypełniony Dzienniczek należy dostarczyć do siedziby Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty lub wysyłając wymagane informacje na adres poczty elektronicznej wpk@pomorskieparki.pl

Odznaka powstała w celu poznania i promowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Parku oraz zachęty do aktywnego wypoczynku i rekreacji na łonie natury. Ponadto służy edukacji ekologicznej społeczeństwa i zdobywaniu wiedzy na temat obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego za pomocą licznych tablic edukacyjno – informacyjnych rozmieszczonych na terenie Parku (m.in. na szlakach pieszych i rowerowych, w miejscowościach, przy cennych przyrodniczo miejscach i obiektach).

Dzienniczek – regulamin odznaki „Pasjonat Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego” - POBIERZ

Zdjęcie trzech odznak.