RODO EDU

Klauzula informacyjna dla uczestnika spotkania edukacyjnego lub wycieczki

  1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt tel. 59 842 98 29, e-mail: biuro [AT] pomorskieparki [DOT] pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod [AT] pomorskieparki [DOT] pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wycieczki/spotkania edukacyjnego, w tym do celów kontaktu z uczestnikami.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
  5. Dane przetwarzane będą do czasu wycieczki/spotkania edukacyjnego.
  6. Posiadają Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria [AT] uodo [DOT] gov.pl).
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w wycieczce/spotkaniu edukacyjnym.