Schodno - Wdzydze

Długość trasy 24 km, 8 przystanków z tablicami edukacyjnymi, ścieżka oznakowana za pomocą malowanych  żółtych znaków na drzewach i drogowskazach

Trasa prowadzi przez północną część Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, ukazując jego walory przyrodnicze i krajobrazowe. Na trasie zobaczymy różnorodne jeziora w otoczeniu lasów – charakterystyczny element krajobrazu Parku, rzekę Wdę, krzyż Jezior Wdzydzkich z punktu widokowego w Czarlinie lub z wieży widokowej we Wdzydzach.

Na ścieżce warto zobaczyć również Jezioro Zatur, drewniany most na Wdzie przy ujściu rzeki do jeziora Radolne, Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach, kompleks łąk w planowanym użytku ekologicznym „Studzience”, odwiedzić Galerię Sztuki 'Odyseja' we Wdzydzach, wybrać się w rejs statkiem „Stolem” i poznać Kaszubskie Morze „od wewnątrz”.

MAPKA SZLAKU
 

Droga z Loryńca do Schodna
Między jeziorami Słupino i Słupinko
Jezioro Zatur
Most przy ujściu Wdy - Czarlina Osada
Widok z wieży we Wdzydzach Kiszewskich
Galeriia sztuki 'Odyseja' we Wdzydzach
Jezioro Białe
Użytek Ekologiczny 'Wesków Bagna'