Pętla Lipno

Długość trasy 23 km,11 przystanków z tablicami edukacyjnymi, ścieżka oznakowana za pomocą malowanych ► czarnych znaków na drzewach i drogowskazach.

Malownicza trasa prowadzi wokół jezior Lipno, Słupino i Cheb. Pokazuje bogactwo lasów, jezior i łąk, ale też tradycyjnie użytkowane tereny rolnicze. Przedstawia najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz tradycję regionalną Kaszub, widoczną w zabudowie wsi i rolnictwie.

Podczas przejażdżki tą trasą warto skorzystać z platformy obserwacyjnej nad jeziorem Lipno, zobaczyć bór bagienny nad jeziorami Lipno i Lipionko, jezioro Słupino, morenowe ukształtowanie terenu w okolicy Wantochowa, pomniki przyrody: buk w Głuchym Borze, sosna w Leżuchowie i jałowce nad jeziorem Lipno.

Folder z przebiegiem szlaku (pobierz)

 

Planowany rezerwat przyrody "Jezioro Lipno i Lipionko"
Platforma widokowa nad jeziorem Lipno
Bór bagienny nad jeziorem Lipionko
Tablica dydaktyczna na trasie
Droga na Szablewo
Okolice Dąbrówki