Pętla Czarlina

Długość trasy 14 km, 5 przystanów z tablicami edukacyjnymi, ścieżka oznakowana za pomocą malowanych  niebieskich znaków na drzewach i drogowskazach.

Trasa rowerowa "Pętla Czarlina" prowadzi z centrum wsi, wzdłuż Wdy i wokół jeziora Słupinko. Tereny, przez które wiedzie, w ostatnim półwieczu przestały być wykorzystywane rolniczo i w dużej mierze zostały zalesione. Oprócz młodszych i starszych drzewostanów głównie sosnowych,  po drodze napotkamy wiele cennych elementów środowiska przyrodniczego. Między innymi eutroficzne jeziorko Zatur z bogatą roślinnością szuwarową i zanurzoną, którą reprezentują pięknie kwitnące grążele żółte i grzybienie białe. Warto zboczyć z wyznaczonego szlaku, około 150 m na południe od miejsca odpoczynku przy jeziorze Zatur, aby znaleźć się na terenie użytku ekologicznego "Przerębska Huta". To kompleks łąk, torfowisk i olsów. Te ostatnie zamieszkane są przez nasze największe gryzonie, czyli bobry. Wypatrzyć tu można żeremie i tamy bobrowe.

 

Na trasie
Most na Wdzie przy jej ujściu do jeziora Radolnego
Jezioro Zatur
Oznakowanie na szlaku
Użytek ekologiczny "Przerębska Huta"
Miejsce do odpoczynku