Lipusz - Wdzydze

Długość 20 km, oznakowana za pomocą malowanych  czerwonych znaków na drzewach drogowskazach, wyposażona w 6 miejsc przystankowych z tablicami edukacyjnymi i jedną zadaszoną wiatę.

Ścieżka prowadzi przez ciekawe przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo tereny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Na trasie warto zobaczyć młyn wodny w Lipuszu, jezioro Oczko, pomniki przyrody, np.: buk purpurowy w Wawrzynowie, Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Lipuszu, przełom rzeki Wdy, Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny i wieżę widokową we Wdzydzach.

Folder z przebiegiem szlaku (pobierz)


 

Lipusz - zaproszenie na ścieżkę
Ponad 100- letni młyn wodny w Lipuszu
Jezioro Płocice
Płocice - miejsce odpoczynku
Jezioro Oczko
Planowany Użytek Ekologiczny 'Studzienice'
Tablica edukacyjna na odcinku trasy z  Loryńca do Czarliny
Wieża widokowa we Wdzydzach