Zarybianie na akwenach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Data: 07-04-2014
Zarybianie na akwenach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego grafika
Zarybianie na akwenach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego grafika
Zarybianie na akwenach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego grafika
Zarybianie na akwenach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego grafika
Zarybianie na akwenach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego grafika
Zarybianie na akwenach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego grafika
Zarybianie na akwenach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego grafika
Zarybianie na akwenach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego grafika
Zarybianie na akwenach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego grafika
Zarybianie na akwenach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego grafika
Zarybianie na akwenach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego grafika
Zarybianie na akwenach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego grafika
Zarybianie na akwenach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego grafika
Zarybianie na akwenach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego grafika

Troć jeziorowa Salmo trutta m. lacustris należy do rodziny łososiowatych. Populacja jej w jeziorze Wdzydze jest autochtoniczną, gdyż wykształciła się wskutek izolacji geograficznej związanej z ostatnim zlodowaceniem. Troć jest rybą dwuśrodowiskową, jej cykl życiowy związany jest ze środowiskiem jeziorowym (okres żywienia) i z rzeką (okres rozrodu i młodzieńczego rozwoju). Do głównych czynników stanowiących zagrożenie dla przetrwania troci można wymienić: niszczenie tarlisk, zanieczyszczenie wód, kłusownictwo i choroby.

W celu podtrzymania populacji tej ryby w akwenach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego prowadzi się zarybianie.

W dniu 4 kwietnia pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego wraz z Państwowa Strażą Rybacką (posterunek w Kościerzynie) wzięli udział w prowadzonym przez Zakłady Rybackie „Wdzydze” zarybieniu jeziora Jelenie (jedno z jezior Zespołu Jezior Wdzydzkich) i rzeki Wdy. I tak do jeziora zostało wpuszczonych około 3 300 smoltów (młodociane osobniki) troci, natomiast na wybranym odcinku Wdy został wpuszczony narybek. Mamy ogromną nadzieję że coroczne wysiłki mające na celu utrzymanie populacji troci jeziorowej zostaną nagrodzone i jej liczebność nie tylko nie ulegnie zmianie ale i wzrośnie.