Zapraszamy do korzystania z odnowionych szlaków turystycznych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Data: 09-11-2016

 

Na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego wyznaczono i wyposażono w infrastrukturę 12 szlaków turystycznych, w tym 8 rowerowych i 6 pieszych. Działania te służą poznaniu przyrody, krajobrazu, wartości kulturowych oraz rekreacyjnych parku. Łączna długość szlaków rowerowych i  pieszych to 210 km, w tym ścieżki rowerowe 181 km, piesze – 29 km.

Ukierunkowanie ruchu turystycznego nie byłoby możliwe bez ciągłego konserwowania i dbania o elementy infrastruktury oraz odnawiania oznaczeń szlaków turystycznych na drzewach.

Pracownicy parku od wiosny prowadzą prace znakarskie i konserwacyjne na poszczególnych szlakach rowerowych i pieszych udostępnionych dla mieszkańców oraz turystów poruszających się po Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.

Zadanie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Grafika 1: Zapraszamy do korzystania z odnowionych szlaków turystycznych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
drogowskaz kamienny przed odnowieniem
odnowiony drogowskaz kamienny
Grafika 4: Zapraszamy do korzystania z odnowionych szlaków turystycznych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 5: Zapraszamy do korzystania z odnowionych szlaków turystycznych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 6: Zapraszamy do korzystania z odnowionych szlaków turystycznych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 7: Zapraszamy do korzystania z odnowionych szlaków turystycznych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 8: Zapraszamy do korzystania z odnowionych szlaków turystycznych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 9: Zapraszamy do korzystania z odnowionych szlaków turystycznych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 10: Zapraszamy do korzystania z odnowionych szlaków turystycznych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego