Zakończenie sezonu czynnej ochrony - zwierzęta opuściły wyspę Sidły

Data: 08-11-2019

Wdzydzki Park Krajobrazowy charakteryzuje się szczególnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Wyjątkowym miejscem jest wyspa Sidły położona na jeziorze Wdzydze.

Wartością  przyrodniczą wyspy są rosnące na niej i będące pod ścisłą ochroną gatunkową takie rośliny jak nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum i kruszczyk błotny Epipactis palustris, a także ochroną częściową listera jajowata Listera ovata, stoplamek krwisty Dactylorhiza incarnata, stoplamek szerokolistny Dactylorhiza majalis.

Dla wszystkich wymienionych wyżej gatunków kluczową sprawą jest zachowanie odpowiednich siedlisk przede wszystkim poprzez stosowanie właściwych metod ochrony czynnej. W przypadku łąk, główną taką metodą jest koszenie oraz wypas nadzorowany przez pracowników Parku.

Prowadzony kontrolowany wypas owiec rasy pomorskiej na terenie wyspy Sidły ma na celu ochronę cennych i rzadkich gatunków roślin tam rosnących. Wybór polskich owiec nizinnych rasy pomorskiej do ochrony łąki był nieprzypadkowy, są to bowiem zwierzęta rodzime, których chów i hodowla wpisują się w tradycje obszaru Kaszub. Prowadzony na terenie wyspy ekstensywny wypas owiec, objętych programem ochrony zasobów genetycznych, to niewątpliwie czynna,  efektywna  ochrona  cennych  siedlisk,  łącząca  ochronę agrobioróżnorodności z szeroko rozumianą ochroną przyrody.

Wypas owiec pełniących rolę „naturalnych kosiarek” jest jednym z najbardziej skutecznych działań ochrony czynnej. Wypas wpłynął pozytywnie na poprawę wartości przyrodniczych i krajobrazowych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

 

 

Grafika 1: Zakończenie sezonu czynnej ochrony - zwierzęta opuściły wyspę Sidły
Grafika 2: Zakończenie sezonu czynnej ochrony - zwierzęta opuściły wyspę Sidły
Grafika 3: Zakończenie sezonu czynnej ochrony - zwierzęta opuściły wyspę Sidły
Grafika 4: Zakończenie sezonu czynnej ochrony - zwierzęta opuściły wyspę Sidły
Grafika 5: Zakończenie sezonu czynnej ochrony - zwierzęta opuściły wyspę Sidły