XXIII Kaszubska Jesień Rolnicza w Lubaniu

Data: 22-09-2021

W dniach 18-19 września 2021r odbyła się XXIII edycja Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w Lubaniu połączona z Dożynki Diecezji Pelplińskiej.  Podczas tego wydarzenia pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego promowali działalność Parku. Tematem przewodnim stoiska edukacyjno-informacyjnego były owady zapylające. Szczególną uwagę poświęcono projektowi dotyczącemu barci realizowanym od kilku lat we Wdzydzkim PK. Osobom bardziej zainteresowanym tematem przekazano ulotki informacyjne dot. możliwości wykonania kłody bartnej i jej lokalizacji na własnym terenie. Przedstawiono owoce, które powstały dzięki pracy zapylaczy oraz produkty pszczele tj. miód, pierzga, propolis i wosk.

Omówiono również walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz działalność edukacyjną i turystyczną Parku. Wystawa składająca się z  kłody bartnej, licznych bannerów, mapy sieci szlaków turystycznych i publikacji cieszyła się dużym zainteresowaniem przybyłych na targi gości. Każdy odwiedzający stoisko mógł otrzymać interesującą go ulotkę, broszurkę lub zakładkę. Przygotowano też  konkurs z wiedzy przyrodniczej. Kaszubska Jesień Rolnicza w Lubaniu jak zawsze wzbudziła duże zainteresowanie odwiedzających.

Działalność Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody finansowo wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Grafika 1: XXIII Kaszubska Jesień Rolnicza w Lubaniu
Grafika 2: XXIII Kaszubska Jesień Rolnicza w Lubaniu
Grafika 3: XXIII Kaszubska Jesień Rolnicza w Lubaniu
Grafika 4: XXIII Kaszubska Jesień Rolnicza w Lubaniu
Grafika 5: XXIII Kaszubska Jesień Rolnicza w Lubaniu
Grafika 6: XXIII Kaszubska Jesień Rolnicza w Lubaniu
Grafika 7: XXIII Kaszubska Jesień Rolnicza w Lubaniu