XX TARGI ROLNO-PRZEMYSŁOWE W LUBANIU.

XX TARGI ROLNO-PRZEMYSŁOWE W LUBANIU. grafika
XX TARGI ROLNO-PRZEMYSŁOWE W LUBANIU. grafika
XX TARGI ROLNO-PRZEMYSŁOWE W LUBANIU. grafika
XX TARGI ROLNO-PRZEMYSŁOWE W LUBANIU. grafika
XX TARGI ROLNO-PRZEMYSŁOWE W LUBANIU. grafika
XX TARGI ROLNO-PRZEMYSŁOWE W LUBANIU. grafika
XX TARGI ROLNO-PRZEMYSŁOWE W LUBANIU. grafika
XX TARGI ROLNO-PRZEMYSŁOWE W LUBANIU. grafika
XX TARGI ROLNO-PRZEMYSŁOWE W LUBANIU. grafika
XX TARGI ROLNO-PRZEMYSŁOWE W LUBANIU. grafika
XX TARGI ROLNO-PRZEMYSŁOWE W LUBANIU. grafika
XX TARGI ROLNO-PRZEMYSŁOWE W LUBANIU. grafika
XX TARGI ROLNO-PRZEMYSŁOWE W LUBANIU. grafika
XX TARGI ROLNO-PRZEMYSŁOWE W LUBANIU. grafika
XX TARGI ROLNO-PRZEMYSŁOWE W LUBANIU. grafika

W dniach 4-5 czerwca 2011 roku w Lubaniu na targach już kolejny raz przedstawiano walory Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Poprzez fotografię, informacje na mapach, rollupach, w publikacjach omawiano zainteresowanym wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz krajobraz Parku. Przedstawiano zasady gospodarowania na obszarze chronionym, między innymi o zakazie używania silników motorowych na otwartych zbiornikach wodnych Parku celem ochrony między innymi ptactwa wodnego. Przedstawiono bogatą ofertę turystyczna w postaci wyznaczonych przez Park ścieżek pieszych i szlaków rowerowych, punktów widokowych z wieżą we Wdzydzach oraz szlakiem kajakowym. Obszerną ofertę edukacyjną proponowaną przez Park w posiadanej Izbie Edukacyjnej jak i Zielonej Szkole w Schodnie.

Pracownicy parku przeprowadzali również konkursy z wiedzy o Parku. Za prawidłowe odpowiedzi można było otrzymać nagrodę w postaci zakładki, broszurki lub publikacji o WPK.

Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Byliśmy widoczni, nasz namiot jak i cała ekspozycja zlokalizowana była bezpośrednio przy scenie. Odwiedzili nas również Pan Kazimierz Plockie Wiceminister Rolnictwa, Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego, Dariusz Męczykowski Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego w Gdańsku. Józef Sarnowski Dyrektor PODR w Gdańsku oraz wielu przedstawicieli obecnych władz i instytucji.

Nasza obecność na pewno przyczyniła się do popularyzacji działalności Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego jak również potrzeby prowadzenia działań ochronnych mających na celu zachowanie istniejących wartości przyrodniczych i krajobrazowych obszaru chronionego.

Andrzej Penk

Kierownik Wdzydzkiego Parku

Krajobrazowego w Kościerzynie.