Wywieszanie budek lęgowych dla ptaków.

Data: 02-06-2014

W miesiącach marcu i kwietniu pracownicy WPK wywiesili na terenie Parku ponad sto budek lęgowych dla ptaków.

Ze względu na brak odpowiedniej liczby naturalnych miejsc do gniazdowania gągoła jak również zużycie wywieszonych w latach ubiegłych skrzynek lęgowych pracownicy WPK wywiesili nowe budki oraz wymienili te najbardziej zniszczone. Działanie to przyczyni się do wzrostu liczebności gągoła, który uważany jest za gatunek nielicznie gniazdujący na obszarze Polski. Możliwe jest także zasiedlenie budek lęgowych przez nurogęś oraz inne duże dziuplaki jak np. sowy.

Znajdowane w budkach typu D (przeznaczonych dla gągoła) gniazda sikor pokazują, że brak jest również odpowiedniej liczby miejsc lęgowych dla małych dziuplaków, sytuację tę poprawią wywieszone budki przeznaczone dla małych wróblaków. Już pierwsze kontrole zakończone pod koniec maja pokazały potrzebę tworzenia takich sztucznych miejsc lęgowych.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

M.W.

budka typu A2 dla małych wróblaków fot. M.Węsiora
fot.M.Orlikowski
budka typu D dla gągoła fot. M.Orlikowski
fot M.Węsiora
Splądrowane gniazdo w starej budce.
fot.D.Sochacka
fot.D.Sochacka
Obrączkowanie piskląt pełzacza fot. D.Sochacka
karlik większy fot. M.Węsiora
pisklę modraszki fot. D.Sochacka
pisklę bogatki fot. D.Sochacka