Wyspa Sidły po wypasie

Data: 15-11-2022

 

Od 23 maja br. stado 15 owiec rasy pomorskiej wypasało się na wyspie Sidły położonej na Jeziorze Wdzydze we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Dzięki naszej współpracy z okolicznym rolnikiem, zwierzęta przez kilka miesięcy zgryzały roślinność niepożądaną, ograniczającą rozwój cennych gatunków roślin m. in. nasięźrzała pospolitego Ophioglossum vulgatum i kruszczyka błotnego Epipactis palustris oraz listery jajowatej Listera ovata.

Głównym zagrożeniem cennych gatunków na wyspie jest zaniechanie użytkowania łąki czyli wypasu oraz wykaszania, co z kolei może doprowadzić do powolnej jej degradacji i utraty walorów przez intensywne  zarastanie głównie przez trzcinnika, wierzbę oraz brzozę.

We wrześniu wykonano wykoszenie tak zwanych. „niedojadów”, czyli resztek wyższych traw niezjedzonych i pozostawionych przez owce.

Wypas owiec oraz koszenie traw umożliwia powstrzymanie wtórnej sukcesji drzew i krzewów oraz usunięcie biomasy powodującej nadmierna eutrofizację  cennego siedliska. Kluczowym elementem prawidłowego funkcjonowania ekosystemu na wyspie jest coroczny wypas i koszenie. Czynności te są niezbędne jako kontynuacja prowadzonych działań ochronnych.  

Grafika 1: Wyspa Sidły po wypasie
Grafika 2: Wyspa Sidły po wypasie
Grafika 3: Wyspa Sidły po wypasie
Grafika 4: Wyspa Sidły po wypasie
Grafika 5: Wyspa Sidły po wypasie
Grafika 6: Wyspa Sidły po wypasie
Grafika 7: Wyspa Sidły po wypasie
Grafika 8: Wyspa Sidły po wypasie
Grafika 9: Wyspa Sidły po wypasie
Grafika 10: Wyspa Sidły po wypasie
Grafika 11: Wyspa Sidły po wypasie
Grafika 12: Wyspa Sidły po wypasie