Wypas owiec i kóz sposobem na ochronę wyspy Sidły

Data: 06-06-2019

Wyspa Sidły położona na jeziorze Wdzydze to obszar niespełna 4 ha głównie zajmowany przez wilgotną łąkę otoczoną trzcinowiskiem i szuwarami. Układ wyspy stwarza idealne warunki zarówno dla roślin terenów wilgotnych jak i ptaków wodno-błotnych.

Celem ochrony wyspy  Sidły jest zachowanie wilgotnej łąki ze stanowiskiem nasięźrzała pospolitego Ophioglossum vulgatum i listery jajowatej Listera ovata będące pod ścisłą ochroną, a także innych rzadkich oraz chronionych gatunków roślin tam występujących. Obecnie trwa procedura utworzenia użytku ekologicznego Wyspa Sidły.

Utrzymanie charakterystycznego dla tego siedliska składu gatunkowego wymaga corocznego koszenia w miesiącu wrześniu po przekwitnięciu większości roślin, tak aby ich nasiona mogły się rozprzestrzeniać w środowisku. Głównym zagrożeniem jest zaniechanie wykaszania łąki, co z kolei prowadzi do powolnej jej degradacji i utraty walorów przez intensywne, nadmierne zarastanie głównie przez wierzbę i brzozę. W celu eliminacji niechcianych gatunków konieczna jest ochrona czynna. We Wdzydzkim Parku Krajobrazowym zastosowano wypas owiec i kóz, który rozpoczął się z końcem maja. Mamy nadzieję, że rozpoczęty wypas zatrzyma degradację cennego siedliska i będzie stopniowo przynosił efekty dobrych zmian.

 

Grafika 1: Wypas owiec i kóz sposobem na ochronę wyspy Sidły
Grafika 2: Wypas owiec i kóz sposobem na ochronę wyspy Sidły
Grafika 3: Wypas owiec i kóz sposobem na ochronę wyspy Sidły
Grafika 4: Wypas owiec i kóz sposobem na ochronę wyspy Sidły
Grafika 5: Wypas owiec i kóz sposobem na ochronę wyspy Sidły
Grafika 6: Wypas owiec i kóz sposobem na ochronę wyspy Sidły
Grafika 7: Wypas owiec i kóz sposobem na ochronę wyspy Sidły
Grafika 8: Wypas owiec i kóz sposobem na ochronę wyspy Sidły
Grafika 9: Wypas owiec i kóz sposobem na ochronę wyspy Sidły
Grafika 10: Wypas owiec i kóz sposobem na ochronę wyspy Sidły