Wyniki parkowego etapu ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

Data: 18-02-2022

8 lutego 2022 r. pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz Zielonej Szkoły w Schodnie przeprowadzili parkowy etap ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Wzorem roku ubiegłego konkurs odbył się w szkołach z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

Jak powstały jeziora wytopiskowe? Jakie zwierzęta są bioindykatorami? Co rośnie na torfowiskach? To tylko kilka pytań z jakimi musieli się zmierzyć uczestnicy konkursu.

W kolejnym, wojewódzkim etapie konkursu Wdzydzki Park Krajobrazowy reprezentować będzie Szkoła Podstawowa w Wielkim Podlesiu.  II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Karsinie, III – Zespół Szkół w Wąglikowicach, na IV miejscu uplasował się Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach, a na V Zespół Szkół w Lipuszu. Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu (po feriach) zostaną dostarczone do Szkół.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy ogromnej wiedzy przyrodniczej.

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej, realizowane przez Wdzydzki Park Krajobrazowy, dofinansowane są przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Grafika 1: Wyniki parkowego etapu ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
Grafika 2: Wyniki parkowego etapu ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
Grafika 3: Wyniki parkowego etapu ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”