Wyniki konkursu fotograficznego „Krajobrazy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”

Data: 20-09-2023

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zebrane w ubiegły czwartek (05.10.2023r.) jury dokonało oceny nadesłanych prac i wyłoniło laureatów konkursu fotograficznego organizowanego z okazji 40-lecia Parku pn. „Krajobrazy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”.

Przypominamy, że zadaniem konkursowym było wykonanie i przesłanie zdjęcia ukazującego krajobraz Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Do jurorskiej oceny zakwalifikowało się blisko 50 prac, w dwóch kategoriach wiekowych. Wybór najlepszych nie był łatwy i po burzliwych naradach w pierwszej kategorii do lat 18 postanowiono przyznać dwa miejsca główne i dwa wyróżnienia, a w drugiej kategorii 18+ trzy miejsca (w tym jedno ex aequo) i cztery wyróżnienia.

Na laureatów konkursu czekają nagrody w postaci sprzętu turystycznego oraz gier edukacyjnych i materiałów promocyjno-edukacyjnych WPK. Nagrody będzie można odebrać od 12 października do 12 listopada 2023r w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30). Ze względów organizacyjnych przed przyjściem prosimy o kontakt telefoniczny 58 686 82 73. Po upływie miesiąca od ogłoszenie wyników konkursu, w przypadku nieodebranie nagrody, prawo do niej wygasa (pkt. 13 Regulaminu konkursu).

Wszystkim dziękujemy za udział, a laureatom gratulujemy.

Laureaci konkursu:

Kategoria I - do lat 18

I miejsce Piotr Bieliński

II miejsce Lena Lubecka

Wyróżnienie Patrycja Kloskowska

Wyróżnienie Lena Kurkowska

Kategoria II - powyżej lat 18

I miejsce Mariusz Cherek

II miejsce Dariusz Skwierawki

III miejsce Jan Kurs

III miejsce Karol Renk

Wyróżnienie Elżbieta Bielińska

Wyróżnienie Anna Kartuszyńska

Wyróżnienie Agnieszka Kurkowska

Wyróżnienie Marcin Szulfer

I miejsce Piotr Bieliński. Kategoria I. Krajobraz lasów i torfowisk.
II miejsce Lena Lubecka. Kategoria I. Krajobraz lasów i łąk.
Wróżnienie Patrycja Kloskowska. Kategoria I. Krajobraz leśny.
Wróżnienie Lena Kurkowska. Kategoria I. Krajobraz leśny.
I miejsce Mariusz Cherek. Kategoria II. Krajobraz terenów wiejskich
II miejsce Dariusz Skwierawski. Kategoria II. Krajobraz wód.
III miejsce Jan Kurs. Kategoria II. Krajobraz rolniczy.
III miejsce Karol Renk. Kategoria II. Krajobraz rolniczy.
Wyrónienie Anna Karuszyńska. Kategoria II. Krajobraz wód.
Wyrónienie Elżbieta Bielińska. Kategoria II. Krajobraz wód.
Wyrónienie Agnieszka Kurkowska. Kategoria II. Krajobraz wód.
Wyrónienie Marcin Szulfer. Kategoria II. Krajobraz wód.