Wiosenny przegląd kłód bartnych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 15-05-2023

W funkcjonowaniu przyrody Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i jej rozwoju bardzo ważną rolę odgrywają owady zapylające, będące głównymi zapylaczami większości roślin owadopylnych. Te małe, niepozorne, ale bardzo pracowite owady są bezcenne dla utrzymania cennych ekosystemów na obszarze Parku.

Wiosną po pierwszych oblotach przeprowadzono tzw. ,,podmiot barci”. Czynności polegały  na oczyszczeniu barci z osypu martwych pszczół, różnych resztek, usuwaniu nadmiaru suszu od dołu, wycinaniu starych, bardzo ciemnych pustych plastrów. Jeżeli barcie były zawilgocone i nie przezimowały w nich pszczoły zostawiono je otwarte na okres kilku tygodni w celu przewietrzenia i przygotowania dla nowej rodziny. Pozyskano nadmiar miodu po osypanej rodzinie.

Kondycja pszczół zamieszkujących barcie jest zadowalająca, co bardzo dobrze rokuje na przyszłość i rozwój rodzin pszczelich na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

Kłoda bartna
Grafika 2: Wiosenny przegląd kłód bartnych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Pszczoły obsiadają plastry
Czyszczenie barci po zimowli
Pszczoły przy wejściu do kłody bartnej
Pszczoły przylatujące do kłody bartnej