Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 12-04-2011
Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym grafika
Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym grafika
Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym grafika

11 kwietnia 2011r. w Schodnie odbyły się coroczne Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze  organizowane przez Wdzydzki Park Krajobrazowy i Zieloną Szkołę. Rok 2011 jest „Rokiem Lasów” i to właśnie z tej okazji tegoroczna akcja w całości poświęcona była wiosennej florze i faunie lasów WPK. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Lipusz i Kościerzyna podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się zasadami sadzenia i palikowania drzew, jak i sami poprzez dokonanie nowych nasadzeń przyczynili się do zwiększenia ich liczby w okolicach Schodna.

    Warsztaty miały charakter terenowy, a ich głównym celem było podniesienie świadomości ekologicznej uczestników i zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony przyrody poprzez ukazanie jej różnorodności. Ta forma zajęć organizowana jest cyklicznie i cieszy się niezmiennym od lat zainteresowaniem. W tym roku wzięło w niej udział ponad 500 osób, którzy pod przewodnictwem 20 przyrodników (m.in. leśników, ornitologów, botaników i entomologów) poznawali tajniki przyrody. W 2010 roku Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze zostały zauważone i wyróżnione przez Ministerstwo Środowiska w konkursie ”Nietypowa lekcja różnorodności biologicznej”.

     W ramach warsztatów przeprowadzono również konkursy: „Leśny zwierz” i "Bory Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego". Po zajęciach w terenie uczniowie szkół podstawowych mogli sprawdzić zdobytą wiedzą poprzez udział w konkursach na rozpoznawanie gatunków drzew i eksponatów przyrodniczych. Gimnazjaliści natomiast walczyli o zwycięstwo w teście przyrodniczym. Na koniec wszystkim uczestnikom zapewniono poczęstunek w postaci pieczonej kiełbaski i bułki.

    Organizacja warsztatów była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.