Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym grafika
Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym grafika
Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym grafika

11 kwietnia 2011r. w Schodnie odbyły się coroczne Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze  organizowane przez Wdzydzki Park Krajobrazowy i Zieloną Szkołę. Rok 2011 jest „Rokiem Lasów” i to właśnie z tej okazji tegoroczna akcja w całości poświęcona była wiosennej florze i faunie lasów WPK. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Lipusz i Kościerzyna podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się zasadami sadzenia i palikowania drzew, jak i sami poprzez dokonanie nowych nasadzeń przyczynili się do zwiększenia ich liczby w okolicach Schodna.

    Warsztaty miały charakter terenowy, a ich głównym celem było podniesienie świadomości ekologicznej uczestników i zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony przyrody poprzez ukazanie jej różnorodności. Ta forma zajęć organizowana jest cyklicznie i cieszy się niezmiennym od lat zainteresowaniem. W tym roku wzięło w niej udział ponad 500 osób, którzy pod przewodnictwem 20 przyrodników (m.in. leśników, ornitologów, botaników i entomologów) poznawali tajniki przyrody. W 2010 roku Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze zostały zauważone i wyróżnione przez Ministerstwo Środowiska w konkursie ”Nietypowa lekcja różnorodności biologicznej”.

     W ramach warsztatów przeprowadzono również konkursy: „Leśny zwierz” i "Bory Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego". Po zajęciach w terenie uczniowie szkół podstawowych mogli sprawdzić zdobytą wiedzą poprzez udział w konkursach na rozpoznawanie gatunków drzew i eksponatów przyrodniczych. Gimnazjaliści natomiast walczyli o zwycięstwo w teście przyrodniczym. Na koniec wszystkim uczestnikom zapewniono poczęstunek w postaci pieczonej kiełbaski i bułki.

    Organizacja warsztatów była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.