Wiosenne badania jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Data: 13-05-2024

W dniach od 30 kwietnia  - 1 maja bieżącego roku studenci Naukowego Koła Chemików Politechniki Gdańskiej pod opieką prof. dr hab. inż. Żanety Polkowskiej oraz dr Kamila Nowińskiego z Uniwersytetu Gdańskiego prowadzili wiosenne  badania wód powierzchniowych położonych na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Badaniom podlegały jezioro Białe, jezioro Jeziorko, jezioro Żółnowo, jezioro Wdzydze Południowe, jezioro Radolne, jezioro Pomarczyn, jezioro Lipno. W terenowym  laboratorium utworzonym w Zielonej Szkole w Schodnie dokonano wstępnych analiz chemicznych.

Głównym założeniem realizacji zadania jest określenie aktualnej jakości wód jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, a także identyfikacja zagrożeń oraz  kierunków i tempa przemian środowisk wodnych.  Przeprowadzone badania pozwolą określić stan obecny oraz dalszą w latach wrażliwość jezior na antropopresję, zależność ich stanu od stanu otoczenia oraz zmian związanych z turystycznym użytkowaniem obszaru Parku. Wyniki badań zostaną przedstawione w raporcie końcowym który powstanie pod koniec roku.

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Terenowe laboratorium rozstawione na stołach w Zielonej Szkole w Schodnie, fot. M.Greinke
Studencji podczas wykonywania analiz chemicznych siedzący przy stołach w Zielonej Szkole w Schodnie, fot. M.Greinke
Studencji i prof. Żaneta Polkowska podczas wykonywania analiz chemicznych siedzący przy stołach w Zielonej Szkole w Schodnie, fot. M.Greinke
Widok na jezioro Lipno, fot. M.Greinke
Widok na ciek na którym prowadzone są pomiary przepływu, fot. M.Greinke
Rozpakowywanie z samochodu sprzętu do przeprowadzenia badań, fot. M.Greinke
Zdjęcie na GPS podczas wyznaczania miejsca do pomiarów oraz poboru prób do analiz, fot. M.Greinke
Przygotowanie próbek do poboru wody, fot. M.Greinke
Przygotowanie do rzucenia kotwicy z pontonu, fot. M.Greinke
Urządzenia do poboru wody i osadu, fot. M.Greinke
Wykonywanie pomiaru przepływu na cieku, fot. M.Greinke
Pobieranie prób przez studentów i prof. Zanetę Polkowską z pontonu na jeziorze Radolnym, fot. M.Greinke