Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne

Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika

Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów z terenu powiatu kościerskiego do udziału we Wdzydzkich Warsztatach Ekologicznych, które odbędą się 21 czerwca 2011 r. na największej wyspie j. Wdzydze – Ostrów Wielki pod hasłem: „Przyroda z bliska – wodny świat”

Planowane rozpoczęcie warsztatów godz. 8:00, koniec godz. 16:00.

Celem warsztatów jest przybliżenie wodnego świata naszych jezior. Uczestnicy poznają biochemiczne metody badań wody, klasy czystości wód oraz florę i faunę ekosystemów wodnych. Ponad to pod okiem instruktorów będą prowadzili eksperymenty i obserwacje oraz sporządzać raporty grup ćwiczeniowych. Szeroki zakres badań i obserwacji ma w efekcie dać obraz wody jako podstawowego elementu środowiska przyrodniczego, od którego zależy życie całych ekosystemów. Efektem będzie również lepsze poznanie środowiska przyrodniczego, wzajemnych powiązań, wpływu gospodarki człowieka, zanieczyszczeń środowiska oraz metod ochrony. Warsztaty będą prowadzone przez wykładowców akademickich i specjalistów z takich dziedzin jak botanika, entomologia, ornitologia i hydrologia.

Organizator zapewnia ciekawe i zróżnicowane warsztaty, opiekę instruktorów, materiały i przyrządy potrzebne do badań, karty pracy a przede wszystkim miłą atmosferę, piękną przyrodę i bezcenną wiedzę na temat środowiska naturalnego. Informujemy również, że organizator zapewnia przejazd uczestników na miejsce warsztatów zarówno autobusem jak i statkiem wycieczkowym na wyspę.

Do udziału w warsztatach zapraszamy młodzież ze szkół gimnazjalnych powiatu kościerskiego. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do udziału zapraszamy głównie szkolne delegacje (8 osób). Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku warsztaty są całkowicie bezpłatne. Zgłoszenia z listą uczestników prosimy składać do dnia 6 czerwca 2011 roku faksem lub osobiście we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym w Kościerzynie, ul. Świętojańska 5E, tel. 058 686-82-73 fax. 058 686-82-74. UWAGA! W przypadku większej liczby zgłoszeń o pierwszeństwie udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy program warsztatów:

8:15 – Podstawienie autokaru w Kościerzynie

8:45 – Przyjazd uczestników warsztatów na przystań „U Grzegorza” Wdzydze Kiszewskie

8:50 – Rejs statkiem na wyspę Ostrów Wielki

- Podczas rejsu przywitanie uczestników i omówienie programu

9:15 – Warsztaty na Wyspie (sprawy organizacyjne)

9:20 – 10:20 – I blok zajęć (Bezkręgowce wodne I grupa /Roślinność wodna i szuwarowa II grupa)

10:30 – 11:30 – II blok zajęć (Bezkręgowce wodne II grupa /Roślinność wodna i szuwarowa I grupa)

11:40 – 12:30 – Przerwa (ognisko z pieczonymi kiełbaskami)

12:40 – 13:40 – III blok zajęć (Biochemiczne badanie wody I grupa / Ptaki wodno-błotne i trzcinowisk II grupa)

13:50 – 14:50 – IV blok zajęć (Biochemiczne badanie wody II grupa / Ptaki wodno-błotne i trzcinowisk I grupa)

15:00 – 15:20 – Rejs statkiem dookoła Wyspy

15:30 – Powrót do Wdzydz Kiszewskich

16:00 – Powrót autokarem do Kościerzyny

*Godziny poszczególnych bloków zajęciowych jak i zakończenia warsztatów mogą ulec niewielkim zmianom.

Zajęcia poprowadzą:

Bezkręgowce wodne – dr Elżbieta Sontag

Roślinność wodna i szuwarowa – dr hab. prof. UG Piotr Rutkowski

Biochemiczne badanie wody – dr Małgorzata Gniotyńska

Ptaki wodno-błotne i trzcinowisk – Katarzyna Rosińska, Stacja Badania Wędrówek Ptaków UG