Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne

Data: 29-06-2012
Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika
Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika
Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika
Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika
Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika
Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika
Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika
Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika
Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika
Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika

W dniu 25 czerwca w ramach obchodów Roku Krajobrazów Pomorza odbyły się Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne pod nazwą „Polodowcowe krajobrazy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”.

Celem warsztatów było przybliżenie różnorodności ukształtowania terenu WPK, będącego wynikiem działalności lądolodu. Pokazanie i omówienie genezy dominującej na terenie równiny sandrowej z fragmentami wysoczyzny morenowej oraz charakterystyki jezior i gleb WPK.

Do udziału w warsztatach zaproszono młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kościerskiego. Warsztaty były prowadzone przez specjalistów z dziedziny geologii („Procesy geologiczne tworzące krajobraz Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”) i hydrobiologii („Jeziora integralną częścią krajobrazu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”). Zajęcia odbywały się w różnych miejscach na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego: torfowisko „Motowęże”, Knieja – południowy kraniec jeziora Wdzydze, wieża widokowa we Wdzydzach, żwirownia w Grzybowie i jezioro Schodno.

Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne odbyły się dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz firmie Dech-Pol, która udostępniła teren żwirowni na czas prowadzonych zajęć.