Wdzydzki Park Krajobrazowy

Data: 02-01-2017

Rok 2016 we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym upłynął nam bardzo szybko i nic dziwnego skoro tematem przewodnim były rzeki. Na każdym kroku starliśmy się podkreślać rolę rzek i mówić o ich różnorodności biologicznej. W ramach zadania została wykonana szczegółowa ocena stanu i jakości hydrobiologicznej siedlisk rzek Wdy i Trzebiochy na obszarze Parku. Prowadziliśmy liczne zajęcia i warsztaty edukacyjne tematyką nawiązujące do ekosystemów rzecznych (bezpośrednio wzięło w nich udział ponad 3 tys. osób). Odnowiliśmy szlaki piesze i rowerowe, umieściliśmy nowe i wymieniliśmy zniszczone tablice edukacyjno-informacyjne. Uaktualniliśmy też regulamin odznaki krajoznawczej „Pasjonat Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”.  Można by tak wymieniać i wymieniać, dla usprawnienia poniżej zamieszczamy krótki film z wybranymi wydarzeniami z roku 2016.

Film

Chciałoby się powiedzieć, ale to już było. Było, ale i będzie, bo nowy rok to nowe wyzwania, a także kontynuacja zainicjowanych zadań. Wiemy, co naszym rzekom „dolega”, czas równie skrupulatnie przyjrzeć się jeziorom, choć o rzekach nie zapomnimy, w końcu rok 2017 jest rokiem królowej polskich rzek – Wisły.

Podsumowując rok miniony i z myślą o obecnym chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim za wsparcie i zrozumienie. Szczególne podziękowania kierujemy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który finansowo wspiera nasze zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.    Mamy nadzieję że 2017 będzie równie inspirujący i owocny.

Grafika 1: Wdzydzki Park Krajobrazowy