Warsztaty wiosenne płazie wędrówki

Data: 03-04-2017

Wiosna to ważny okres w świecie płazów- to czas kiedy po zimowej hibernacji wyruszają na gody. To też czas zagrożeń z tym związanych, stąd inicjatywa zorganizowania warsztatów przez Urząd Miasta w Kościerzynie w partnerstwie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym i Zieloną Szkołą w Schodnie.
Podczas akcji plenerowej, w której wzięło udział około 300 uczestników, zorganizowano stoisko informacyjne oraz terenowe  ze specjalistą herpetologiem, w celu uczulenia i zaznajomienia uczestników z płazimi problemami. Na pierwszym z nich poruszano zagadnienia z zakresu  czynnej ochrony płazów, wiosennych aktywności, możliwości pomocy dla tej grupy zwierząt. Zwracano przy tym uwagę na pozytywną rolę płazów, które zjadając owady i inne bezkręgowce, wpływają na zachowanie równowagi przyrodniczej, m.in. wspomagają walkę ze szkodnikami upraw.  Uczestnicy wyczuleni na czyhające zagrożenia oraz rolę płazów zrozumieli potrzebę ich ochrony oraz wykazali chęci do wspomagania swoją postawą akcji, związanych z zakładaniem różnych systemów ochronnych, likwidowaniu pułapek płazich, zwracaniu uwagi na miejsca ich wędrówek i ograniczania prędkości w tych miejscach. Na stanowisku terenowym, w miejscu gdzie płazy przechodzą przez jezdnię herpetolog przedstawiał problemy oraz ich rozwiązania, klasyfikując gatunki które udało się zaobserwować przy płotku ochronnym. Na pamiątkę uczestnicy wykonali skaczącą żabkę z origami, a szkoły otrzymały plakaty zachęcające  i przypominające o ochronie płazów.
Na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego sklasyfikowano występowanie 12  gatunków płazów, między innymi: żaba jeziorowa, trawna, śmieszka, rzekotka, kumak nizinny, traszka zwyczajna, ropucha szara oraz zielona. Należy pamiętać, że wszystkie płazy w Polsce objęte są ochroną gatunkową. 
 

Grafika 1: Warsztaty wiosenne płazie wędrówki
Grafika 2: Warsztaty wiosenne płazie wędrówki
Grafika 3: Warsztaty wiosenne płazie wędrówki
Grafika 4: Warsztaty wiosenne płazie wędrówki
Grafika 5: Warsztaty wiosenne płazie wędrówki
Grafika 6: Warsztaty wiosenne płazie wędrówki
Grafika 7: Warsztaty wiosenne płazie wędrówki
Grafika 8: Warsztaty wiosenne płazie wędrówki
Grafika 9: Warsztaty wiosenne płazie wędrówki
Grafika 10: Warsztaty wiosenne płazie wędrówki
Grafika 11: Warsztaty wiosenne płazie wędrówki
Grafika 12: Warsztaty wiosenne płazie wędrówki